Se upp för regeringsförslag om grustäkter

Foto: Mostphotos

Kostnadsökningar på upp till 700 miljoner kronor per år för vägbyggnad och underhåll. Det skulle bli effekten om regeringen skärper reglerna för husbehovstäkter av grus på egen mark.

– Jag är orolig för att regelskärpningen genomförs medan allas fokus är på regeringskrisen. Det kan synas som en liten fråga, men skulle allvarligt försvåra och fördyra underhåll och nybyggnation av skogsbilvägar. Mer fakta behövs innan ett så kostsamt förslag drivs igenom, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna.

Det ökade transportbehovet skulle också ge utsläppsökningar på mellan 2000 och 15000 ton koldioxid per år, enligt en rapport som forskningsinstitutet Skogforsk tagit fram. Anledningen är dels ökade transporter för inköpt vägmaterial till följd av färre grustäkter, dels tillkommande kostnader och förseningar av skogsbilvägprojekt på grund av ökad administration. 

Förändringarna är en följd av att EU har riktat kritik mot hur Sverige genomför det så kallade MKB-direktivet, ett EU-direktiv som reglerar bedömningar av miljöfarliga verksamheter. Skogsindustrierna menar dock att det inte är klarlagt att dessa ändringar behöver göras för att uppfylla direktivet.