Skogsnäringen – en viktig regional aktör

Skogsnäringen är en samhällsviktig näring, inte minst på regional nivå. I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för tio procent av förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta. Det visar rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden.

Skogsnäringen har länge betytt mycket för den svenska ekonomin och för utvecklingen av välfärden. Nu kan Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna presentera nya siffror för branschens bidrag till samhällsekonomin i rapporten Skogsnäringens betydelse för välfärden.

Fakta om skogsnäringens betydelse för ekonomi och välfärd

  • I Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Jönköping står skogsnäringen för upp till tio procentav förädlingsvärdet och cirka sju procent av antalet sysselsatta.
  • Skogsnäringen sysselsätter omkring 115 000 personeri hela landet. Av dessa arbetar 40 000 med den faktiska slutproduktionen av skogsnäringens produkter, det vill säga det sista steget i förädlingskedjan.
  • För varje direkt sysselsatt i skogsnäringen skapas indirekt nästan två ytterligare jobb.
  • Skogsnäringen, och särskilt skogsindustrin, är en exportberoende bransch. Cirka 85 procentav allt som produceras går på export.
  • Branschens företag producerar, direkt och indirekt, varor till ett förädlingsvärde som uppgår till omkring 110 miljarder kronorper år. Det motsvarar drygt 2,5 procent av Sveriges BNP. 
  • Om alla skatteintäkter från arbetsinkomst inom skogsnäringen skulle användas till att finansiera jobb inom vård, skola och omsorg, skulle skogsnäringen bidra till att finansiera omkring 32 000 tjänster.