Politiskt fulspel när hållbarhetskriterier ska införas

Foto: Mostphotos

Kommissionens vägledning för hållbarhetskriterier är långt ifrån det som EU-länderna enades om för snart tre år sedan. Skogsindustrierna beklagar att vägledningen tycks ha fallit offer för ett politiskt spel. Ett spel som riskerar att underminera både produktionen av bioenergi och den nationella kompetensen i skogliga frågor.

För snart tre år sedan klubbades direktivet för förnybar energi, RED II, igenom i EU. Regeringen gav ett antal myndigheter i uppdrag att utreda hur direktivet skulle införas i svensk lagstiftning och kravet är att implementeringen ska vara klar till juni 2021.

Nyligen presenterade EU-kommissionen ett dokument med riktlinjer tänkta att ge vägledning i just det arbetet. Men dokumentet har väckt stor oro bland medlemsländerna och nu varnar Skogsindustrierna för att det helt bryter mot de ursprungliga överenskommelserna.

– Dokumentet innehåller långt mer än riktlinjer för implementering, det är snarare helt nya hållbarhetskriterier, säger Mårten Larsson, sakkunnig i bioenergifrågor hos Skogsindustrierna. Han beskriver ett dokument fyllt med nya kriterier, definitioner och kravställningar kring skogsbruk, som griper in i skogsförvaltning på både nationell och lokal nivå.

– Vi ser det som en del i ett politiskt spel kopplat till den kommande uppdateringen av direktivet, säger Mårten Larsson och fortsätter;

– Om regelverket träder i kraft finns en risk för många medlemsstater att de i hela eller delar av landet inte skulle får ta ut någon bioenergi utan måste lämna kvar allt material ute i skogen, trots ett ansvarsfullt skogsbruk.

Kräv omskrivning av vägledningen

Grundinställningen inom EU och dess medlemsstater är att skogsbruk är en nationell kompetens som bör skötas och regleras på hemmaplan av lagstiftare i respektive medlemsland. Det är mycket alarmerande att kommissionen tar sig rätten att överträda den nationella kompetensen inom skogsbruket. De nya riktlinjerna snedvrider den hårt vunna politiska överenskommelsen med medlemsstaterna. Skogsindustrierna uppmanar därför alla medlemsstater att kräva en omskriven genomförandeförordning som strikt följer de överenskomna hållbarhetskriterierna och främjar ett effektivt genomförande.