DN tecknar missvisande bild av bioenergisektorn

Tidigare i veckan publicerade Dagens Nyheter en artikelserie med ambitionen att granska biobränslepolitiken. Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor hos Skogsindustrierna, välkomnar uppmärksamheten men känner inte igen sig i bilden som DN tecknar av hans bransch.

I mitten av februari publicerade DN en första artikel vars syfte var att granska biobränsle från skogen och dess för- och nackdelar för klimatet. Mårten Larsson, ansvarig för bioenergifrågor på Skogsindustrierna, läste den med stort intresse.

– Vi som arbetat länge med bioenergi har ju också slitit en del med att öka intresset för det här bland allmänheten. Så jag tycker det är väldigt bra att DN valt att titta närmare på ämnet, säger han.

Men den första artikeln, som handlar om ett forskarupprop mot bioenergi, grundar sig på en rapport vars budskap DN misstolkat, menar Mårten Larsson.

– Artikeln landade i slutsatsen att en rapport från EU:s forskningsinstitut JRC visade att merparten av biobränslen är skadliga för klimatet. Men det stämmer inte, säger han.

Som så många andra sakkunniga på Skogsindustrierna har han ett förflutet inom vetenskapen och forskade tidigare på framtidens hållbara energisystem på KTH. Mårten Larsson är en av många sakkunniga som menar att ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en ytterst central del i omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle.

– Omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem är enormt viktig om vi ska klara klimatkrisen, säger han.

Den rapport som DN tittade på i februari konstaterade faktiskt, menar Mårten Larsson, att EU generellt har en hållbar användning av biobränsle, och att det ytterligare kommer garanteras i och med  implementeringen av hållbarhetskriterier. Rapporten slog fast att merparten av det biobränsle som används i EU utgörs av restprodukter och att klimatnyttan kan bekräftas genom tillämpning av EU:s regelverk. Rapportskrivarna diskuterade också vilka eventuella risker som kan komma av en kraftigt ökad användning av bioenergi i EU och vilka andra bioenergialternativ man då ska välja i första hand.

– Men det kom aldrig fram i den första DN-artikeln, säger Mårten Larsson.

Problematiken överdrivs

Så när DN för några dagar sedan publicerade en första del i det de kallar en ”granskning av biobränslepolitiken”, blev han hoppfull igen. Men efter att ha tagit del av tre artiklar är han ”faktiskt lite besviken”.

– Problematiken med att hela trädstammar blir bioenergi överdrivs, och det finns ingen som försöker mörka några siffror för biogena utsläpp. Jag känner helt enkelt inte igen mig i bilden som DN tecknar av min bransch, säger han och pekar ut några påståenden i artiklarna som han anser är missvisande.

DN skriver bland annat att en fjärdedelen av Sveriges skogsbränslen utgörs av delar av trädets stam.

– Den delen består i realiteten till största del av hushållens användning av ved. Men det framgår inte av texten, säger Mårten Larsson.

Den officiella statistiken på området kan lätt misstolkas, men vid en närmare granskning visar den att stamveden som åsyftas, med undantag från brännveden, främst är restprodukter.

– Med restpodukter menas klena stammar från skogsvårdande gallringar och delar av stammen som inte kan användas på ett bra sätt i skogsindustrins värdekedja på grund av olika skador eller defekter, säger Mårten Larsson.

Det är också relevant att veta, tycker han, att svartluten, vars utsläpp DN granskar, består av vedämne som inte lämpar sig för sulfatmassabrukens produkter. Den energin återvinns, används i de industriella processerna och ersätter på så vis stora mängder fossil energi.

– De biogena utsläppen från industrier rapporteras till FN på frivillig basis, eftersom utsläppen redan har räknats vid avverkningen och inte ska räknas igen, säger Mårten Larsson.

Överens i grundfrågan

Han återkommer till grundproblematiken, klimatkrisen. Där är han rörande överens med DN:s grävande reportrar, ”klimatkrisen är akut”.

– Så länge tillväxten i skogen är större än avverkningen, som den varit i Sverige i 100 år, så är bioenergin klimatneutral.

Klimatet påverkas i rätt riktning om användandet av fossila produkter minskar och ersätts med fossilfria alternativ, menar Mårten Larsson. Han hoppas att diskussionerna i kölvattnet av DN:s artikelserie ska göra fler människor medvetna och nyfikna på vad biobränsle är, hur det tillverkas och varför det behövs.

– Det vi ägnar oss åt i det svenska skogsnäringen är cirkulär användning av förnybar råvara, säger Mårten Larsson.
Skogsindustrin har redan fasat ut merparten av den fossila energin från sina produktionsprocesser och även bidragit till den låga andelen fossil energi i Sverige.

– Skogsindustrin är faktiskt pionjärer på området, vi jobbar med klimatlösningar för alla delar av samhället.Om DN äntligen lyft på locket så hoppas Mårten Larsson nu att fler journalister vågar sätta sig in i ämnet och skriva mer om det.

– Vi är många som jobbar med det här dagligen som hoppas att vi kan få bidra med vår kunskap. Det vore härligt att få svara på frågor från journalister. Jag håller lite extra koll på mobilen framöver och hoppas att många hör av sig, avslutar han.