Fler långdragna domstolsprocesser förödande för skogsbruket

– Mark- och miljödomstolens agerande kommer leda till fler långdragna juridiska processer om skogsbruk med stora negativa konsekvenser för individer, företag och samhället i stort, säger Linda Eriksson, skogspolitisk talesperson på Skogsindustrierna, i en kommentar på förra veckans besked om att domstolen har gått in och fattat beslut som innebär stopp för flera pågående avverkningar i Jämtland och Härjedalen.

– Jag anser att mark- och miljödomstolen går utanför intentionerna med Århuskonventionen när de ger miljöorganisationer rätt att överklaga avverkningsanmälningar. Syftet med konventionen är att ge allmänheten tillgång till information och möjlighet att påverka verksamheter som har mycket stor påverkan på miljön och som påverkar många människor, säger Linda Eriksson.

Hon fortsätter:

– Jag anser inte att skogsbruk är jämförbart med storskaliga exploateringar såsom exempelvis byggande av motorvägar eller etablering av stora industrier. Jag är kritisk till den praxis som håller på att utvecklas där domstolsprocesser kan drivas mot snart sagt alla verksamheter och enstaka åtgärder som kan tänkas ha någon form av miljökoppling. Den utvecklingen går emot grundtanken i svensk förvaltningstradition där olika intressen tillvaratas i politiska avvägningar och beslut, inte i domstolarna.