100 utvecklingsprojekt för bioekonomin

Över 100 projekt i portföljen efter 6 års verksamhet. Anna Wiberg och hennes kollegor på BioInnovation har all anledning att sträcka på sig när programmet halvtidsutvärderas på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare.

– Vi är mycket glada över att utvärderingen bekräftar att BioInnovation är ett väl fungerande program med strategisk utveckling och ledning samt med en ändamålsenlig inriktning. Det visar att programmet är en viktig aktör i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

BioInnovations mål är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att öka innovationstakten i omställningen till en biobaserad ekonomi.

– Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna.

Ta del av BioInnovations pressmeddelande: Höga betyg när BioInnovation utvärderas