Ny bioenergiansvarig på Skogsindustrierna

Skogsindustriernas mångåriga medarbetare Mårten Larsson har fått en kollega med samma namn. Nya Mårten Larsson har rekryterats för att ansvara för bioenergifrågor på Skogsindustrierna.

För att hålla isär de båda Mårten Larsson kommer den nytillkomna arbeta under namnet Mårten O Larsson.

Mårten O Larsson kommer närmast från Lantmännen Agroetanol som produktansvarig för etanol och dessförinnan från Sweco Energy Markets där han ägnade sig åt hållbara energi- och transportsystem.

– Ökad användning av hållbart producerad bioenergi är en central del i omställningen till ett cirkulärt, biobaserat samhälle, säger Mårten O Larsson, som även forskat på framtidens förnybara drivmedel på KTH.

Mårten kommer bland annat att fokusera på tillgången på bioenergi och biodrivmedel, bio-CCS och omställningen till ett fossilfritt energi- och transportsystem.