Störst störningar i sjötransporterna

Maria Jansson, logistikchef på Setra Group Foto: Emil Nordin
Maria Jansson, logistikchef för träindustriföretaget Setra Group.

Hur har svensk export hittills påverkats av Coronakrisen? Enligt logistikcheferna på BillerudKorsnäs och Setra Group är störningarna störst inom containerfrakterna till sjöss.

– Det är svårt att få tag på containers. De har lett till att Setra inte har kunnat skeppa riktigt så mycket som vi hade velat. Men det finns många andra exportberoende företag, både i vår och i andra branscher, som är mer drabbade än vad vi är. Står du utan avtal med ett rederi har du just nu svårt att få iväg ditt gods, säger Maria Jansson, logistikchef för träindustriföretaget Setra Group.

– Vi förstod tidigt att Coronautbrottet i Kina skulle förlänga den normala bristen på containers som alltid följer av det kinesiska nyåret. Det har vi fått agera på. Men än så länge har vi inte haft några inställda skeppningar, utan det har i princip rullat på i normal takt, säger Ivo Fronzaroli, logistikchef på BillerudKorsnäs, som tillverkar förnybara förpackningsmaterial.

Containerbristen än mer kännbar framöver

– Över 30 procent av skeppningarna mellan Asien och Europa ställs in på grund av minskad efterfrågan. April har varit den hittills tuffaste månaden och det besvärliga läget kommer troligen att hålla i sig ett bra tag framöver, menar Maria. 

När Europas handel med Asien nu kraftigt minskar kommer störningarna av logistikflödena tillta, menar Ivo. Han oroas över att bli stående med fulla lager.
– Det får inte bli fullt, vare sig i hamnarna eller på brukens lager, då stannar produktionen. Det är den största logistiska risken jag ser just nu.

Större tillgång på lastbilar

Både BillerudKorsnäs och Setra är beroende av sjötransporter för sin handel med länder utanför EU. Inom EU använder BillerudKorsnäs främst tåg för att transportera sitt förpackningsmaterial och Setras trävaror går på lastbil. Här har inget av företagen haft några större störningar hittills.

– Vi har varit förvånansvärt opåverkade hittills. Transporterna till våra kunder rullar på bra, även om det i vissa fall kostar oss lite mer, säger Ivo.

– Jag upplever att det är större tillgång på lastbilstransporter nu än normalt. Transporterna i sig är inte det största problemet för oss på Setra. Då är vi mer oroliga för hur marknaden kommer utvecklas, om det kommer finnas en fortsatt efterfrågan på våra produkter. Och får vi inte hålla oss friska på företagen så innebär det också utmaningar, säger Maria.

Både Maria och Ivo framhåller att fungerande transportflöden bygger på att fordon går fullastade i båda riktningarna. Nästan vartannat godståg över Öresundsbron kör svenska skogsprodukter ut i Europa. Sen ska tågen återvända fyllda med varor som Sverige importerar för att sedan åka ner med skogsprodukter igen. Det här är avgörande för att få ekonomi i systemet.

Ivo Fronzaroli, logistikchef på BillerudKorsnäs

Bild: Ivo Fronzaroli, logistikchef på BillerudKorsnäs.

Välfungerade samarbeten en trygghet för bolagen

En trygghet för både Setra och BillerudKorsnäs i coronatider är de väl fungerande samarbeten som de byggt upp över decennier med sina logistikpartners. BillerudKorsnäs äger till och med sina egna logistikföretag för tågtransporter; Trätåg respektive ScandFibre Logistics.

– Vi och våra partners känner varandra. Vi har enkla, snabba kontaktvägar och god kunskap om varandra. Det är en förutsättning för att lösa problem smidigt, säger Maria.

Att lösa problem det är något man ständigt gör inom logistiken, förklarar Ivo:
– Stormar, översvämningar, urspårningar, pandemier, strejker, brist på containers eller chaufförer – vi har alla tänkbara kriser med i våra beräkningar. Saker går snett, det är oundvikligt, det viktigaste för oss är att agera proaktivt, kommunicera med kunden och lösa problemet.