Wood Be Better – nytt nätverk i Bryssel

Skogsindustrierna och LRF Skogsägarna har tillsammans dragit igång ett nätverk för svenskar i Bryssel för ökad kunskap och dialog om skogsrelaterade frågor med koppling till EU-politiken.

Ett viktigt ämne för träffarna är skogens bidrag till EU:s klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete. Nätverket siktar på att träffas fyra gånger per år med svenska EU-parlamentariker från fyra olika partier som värdar. Beroende på talare och tema kommer träffarna ibland att genomföras på engelska och öppnas upp för en bredare publik. Så skedde med nätverkets första träff som kretsade kring European Green Deal och skogsnäringens bidrag till klimatet.

Här kan du ta del av vad som sas från scenen och från publiken.