Kommentar: 27 förslag för fossilfri konkurrenskraft

Här följer en kommentar på de 27 politiska förslag som Fossilfritt Sverige presenterade 28 oktober med tyngdpunkt på förslaget om ekoskatt på transporter.

I förra veckan presenterade den Nationella samordnaren för initativet Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, en lista med 27 konkreta politiska förslag som behöver genomföras för att förverkliga de 13 färdplaner som tagits fram inom ramen för initiativet. Skogsnäringen är en av de branscher som tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Axelsson konstaterar att det behövs tydliga strategier inom olika områden för att lösa upp målkonflikter och för att alla som investerar ska veta åt vilket håll Sverige ska gå i olika frågor. Flera av förslagen har betydelse för skogsnäringen, bland annat lyfts den offentliga upphandlingen som ett verktyg för att premiera fossilfria lösningar så att till exempel klimatneutrala byggmaterial och hundra procent förnybara drivmedel får en konkurrensfördel på marknaden. För att skapa ett tydligt ledarskap finns det även behov av en bioekonomisk strategi, något som Skogsindustrierna sedan länge efterfrågat.

Ekoskatt är en skatt på avstånd

Bland förslagen på åtgärder finns även att utreda en ekoskatt för lastbilar inom ramen för den skatteväxling som utlovats i samarbetsavtalet mellan regeringen, C och L. Skatten föreslås vara miljödifferentierad, avståndsbaserad och variera beroende på var och när man kör. Redan i november 2017 kommenterade Skogsindustrierna ett liknande förslag om ekoskatt, och vår kommentar står fast: 

Skogsindustrierna anser inte att en kilometerskatt, klädd i det nya ordet ekoskatt, skulle styra på ett bättre sätt än nuvarande skatter. Det gäller även om det är en kraftigt differentierad ekoskatt per kilometer. Det Svante Axelsson föreslår är ändå en skatt per kilometer, alltså på avstånd, och inte en skatt som styr mot minskade utsläpp. En skatt på avstånd gör att tillgången på skogsråvara skulle minska. Skog och biomassa finns i hela landet. Det är med bland annat biodrivmedel, tillverkad från skogsråvara, som vi ska ställa om transportsektorn till att bli fossilfri. En avståndsbaserad skatt missgynnar den utvecklingen. Svante Axelsson nämner skatteväxling, vilket är bra, men intentioner vi sett hittills från Finansdepartementet är ingen skatteväxling utan ytterligare en skatt utöver den indexerade dieselskatten och reduktionsplikten. Det behövs därför inget ytterligare styrmedel.