Ellastbilar ska bidra till fossilfria skogstransporter

Första mötet med projektteamet

Från vänster: Mikael Sundelin, SCA, Björn Nykvist, SEI, Anders Järlesjö, Sveaskog, Oskar Gustavsson, Skogforsk, Karolina Boholm, Skogsindustrierna, Björn Gidlund, Einride, Anna Ahlgren, BillerudKorsnäs, Gert Andersson, Skogforsk och Olle Olsson, SEI. Södras representant Joel Persson, saknas på bilden.

Projektsnack

Björn Nyqvist, SEI, leder forskningsprojektet. Här i samtal med Karolina Boholm och Björn Gidlund från Einride.

Eldriven timmerlastbil

En protyp på Einrides eldrivna timmerlastbil.

Skogsindustrins lastbilstransporter ska bli fossilfria. Därför startar åtta organisationer ett gemensamt forskningsprojekt under ledning av Stockholm Environment Institute. I centrum för projektet står timmer Pod, en automatiserad och elektrifierad lastbil utvecklad av Einride, en prisbelönt svensk start-up som arbetar för en hållbar omställning av lastbilstransporter.

Forskningsprojektet "Accelererad omställning till fossilfria transporter i skogssektorn" ska påskynda innovationer för att nå klimatmålet nollutsläpp från transporter till 2045. Projektet ska föreslå nya system och kombinationer av tekniker som bör prövas i konkreta demonstrationsprojekt.

– Idag står skogsnäringen för cirka 25 procent av godstransporterna med lastbil i Sverige. För att de här transporterna ska bli fossilfria behövs en mångfald av innovation där elektrifiering är en mycket viktig pusselbit, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Eftersom transportsektorns omställning till fossilfrihet måste öka takten för att nå klimatmålen siktar forskningsprojektet in sig på vilka kombinationer av tekniker och bränslen som kan vara ekonomiskt konkurrenskraftiga de kommande 5 - 10 åren och under vilka förutsättningar.

– Syftet med forskningsprojektet är att dra slutsatser om vilka kombinationer av tekniker som kan snabba på innovationer och skogsindustrins omställning. Tyngdpunkten ligger på att analysera hur genomförbara de är och ta fram underlag för möjliga demonstrationsprojekt, säger Björn Nykvist, projektledare på Stockholm Environment Institute.

Forskningsprojektet ska också analysera betydelsen av utvecklingen mot självkörande fordon och hur detta relaterar till valet av ny fossilfri transportlösning. Här är Einrides koncept extra intressant. Einride har en unik lösning som bygger på självkörande, elektriska lastbilar. Det kan lösa två stora utmaningar som skogsnäringen har kopplat till transporter; självklart fossilfria transporter, men också chaufförsbrist, som näringen ser som ett växande problem.

Fakta

Projektet startade i september 2019 och ska slutföras i juni 2021. Stockholm Environment Institute är projektledare. Aktivt deltagande sker även av Einride och Skogforsk. Skogsindustrierna är medfinansiär till projektet tillsammans med SCA, BillerudKorsnäs, Södra och Sveaskog. Total budget är knappt 2 miljoner. Forskningsmedel har beviljats från forskningsprogrammet Triple F, Fossil Free Freight, som i sin tur finansieras av Trafikverket.

Kontakt

Projektledare: Björn Nykvist, Stockholm Environment Institute
Medfinansiär: Karolina Boholm, Skogsindustrierna
Gert Andersson, Skogforsk
Einride: press@einride.tech

Läs mer:

SEI: Fossil-free freight options for forest industries 

Einride: Einride participates in research project to develop fossil free transportation in forestry

Skogforsk: Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter