Bra initiativ kring nyckelbiotoper

Skogsindustrierna ställer sig bakom Skogsstyrelsens förslag att sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan från markägaren.

– Det är bra att Skogsstyrelsen försöker bryta de låsningar som finns kring nyckelbiotoper, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

– När Skogsstyrelsen inventerar nyckelbiotoper precis i anslutning till att markägaren har bestämt sig för att avverka så skapar det onödiga konflikter, med ekonomiska konsekvenser för markägaren, säger Linda Eriksson.

Den ursprungliga avsikten med begreppet nyckelbiotop och inventering av dessa var att det skulle fungera som ett långsiktigt planeringsunderlag för markägaren. En mycket stor andel av nyckelbiotoperna skyddas i dag frivilligt av Sveriges skogsägare.

– För de nyckelbiotoper som inte ryms inom frivilliga avsättningar måste det finnas möjlighet att få ersättning genom att ett formellt skydd inrättas, säger Linda Eriksson.

Om Skogsstyrelsen fortsätter att registrera nyckelbiotoper i andra situationer är det viktigt att myndigheten också utvecklar rådgivningen kring den fortsatta skötseln av skogen, menar Linda Eriksson:
– Skogsägaren ska kunna förvänta sig att få stöd i hur ett aktivt skogsbruk kan ske med hänsyn till naturvärden och lagkrav. För att skapa och bevara naturvärden i skogen är det effektivare med positiva incitament och rådgivning i stället för att skapa osäkerhet om möjligheten att få bruka skogen i framtiden.