Skogsnäringen partner i svenska paviljongen på Expo2020

Under världsutställningen Expo2020 i Dubai, som öppnar i oktober 2020, kommer den svenska paviljongen att visa upp det främsta inom samskapad innovation, hållbarhet och teknik som landet har att erbjuda. Inramningen blir en annan av Sveriges starka grenar: skogen. Skogsindustrierna med Svenskt Trä samt Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra är gemensamt partner till den svenska paviljongen för att lyfta skogsnäringens betydelse för Sverige och inspirera om det ansvarsfulla skogsbruket och den cirkulära bioekonomins roll i en global hållbar utveckling.

Idag startar uppförandet av den svenska paviljongen i världsutställningen Expo2020 i Dubai. Det är ett unikt projekt som påbörjas: paviljongen har namnet "The Forest", består huvudsakligen av konstruktionsmaterial av trä såsom korslimmat trä, limträ och ledningsstolpar och är utformad både in- och utvändigt av stammar, gläntor, kojor och stubbar. I samband med att första spadtaget för paviljongen tas planterar partnerföretag och deltagande politiker träd för att visualisera skogens bidrag till klimat- och hållbarhetsarbetet i praktisk handling. Den svenska paviljongen är en del av området med tema hållbarhet på Expo2020. Skogens många värden synliggörs i både arkitekturen, konstruktionen och innehållet på utställningen och syftar till att ge besökarna Sveriges bild av skogens och den cirkulära bioekonomins stora bidrag till en global hållbar utveckling.

– Det är fantastiskt roligt att regeringen beslutat att skogen och produkter från ansvarsfullt brukade svenska skogar ska ha en så framträdande roll i paviljongen och i hur Sverige beskrivs! Vi vill inspirera andra länder och fördjupa samarbeten i den globala omställningen som är nödvändig i klimatarbetet, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna.

Tillsammans med Skogsindustrierna och Svenskt Trä kommer Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra att ingå i partnerkonstellationen från svensk skogsnäring. Allt trämaterial kommer från ansvarsfullt brukade skogar i Sverige.