Framtidstro i Sundsvall efter SCA:s miljardinvestering

Men bristen på lastbilschaufförer är akut

Foto: SCA

Skatteintäkter för 1,5 miljarder i Västernorrland motsvarar välfärdsavtrycket från Skogsindustriernas, Transportföretagens och Industriarbetsgivarnas medlemmar gemensamt. Konkurrenskraft är något som måste vinnas varje dag och chaufförsbristen är för dagen den största utmaningen för en växande bioekonomi.

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson tog med sig Transportföretagens vd Mattias Dahl och Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten på en gemensam resa för att besöka industrier i Sundsvall och Timrå. Tillsammans är medlemmar hos de tre organisationerna en stor sysselsättningsmotor i Västernorrland.

I Sundsvallsregionen är framtidstron stor efter skogsindustrins stora investeringar. SCA:s investering i massafabriken i Östrand är Sveriges största industriinvestering på knappt 8 miljarder. Och ytterligare investeringar planeras bland annat i ett bioraffinaderi på Östrand.

– Bioekonomin är grunden för fossilfri välfärd. Därför är det fantastisk att se hur SCA investerar, utvecklar och bygger, genom hela sin värdekedja vilket skapar både arbetstillfällen och hållbar utveckling för hela regionen, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna.

Logistiken och transporter är en viktig del för konkurrenskraften för Skogsindustriernas medlemmar och SCA Logistics vd Magnus Svensson berättade för besökarna om deras omfattade sjösystem samt hur de jobbar med järnväg och lastbilar för att optimera logistiken.

 

Lars Nolander, logistikchef på SCA Skog, berättade om råvarulogistiken och visade även upp den nya virkesterminalen i Torsboda.

Svenskt Näringsliv har räknat på branschernas gemensamma välfärdsavtryck i Västernorrland i form av skatteintäkter. Tillsammans skapar de välfärd värd 1,5 miljarder kronor. Det kan i sin tur omvandlas till kostnaden för 9983 förskoleplatser eller 2741 sjuksköterskor eller 2929 poliser. Allt enligt verktyget valfardsskaparna.se*.

En gemensam utmaning är kompetensförsörjning där bristen på lastbilschaufförer är akut. En bioekonomi på tillväxt förutsätter en effektiv logistik av råvara. Begränsas den med för få chaufförer kan det i förlängningen påverka produktionen och leda till att färre jobb skapas. Enligt siffror från Transportföretagen behövs 3 600 lastbilsförare de närmaste sex månaderna, och hela 50 000 nya förare de kommande tio åren.

Den nuvarande förarbristen beror till viss del på högkonjunkturen eftersom handeln, tillverkningsindustrin samt bygg- och infrastruktursektorn går på högvarv, och alla tre är stora köpare av godstransporter. Ett annat skäl, som är mer oroande, är att det finns för få utbildningsplatser. Till gymnasiets inriktning mot transportnäringen är det idag dubbelt så många sökande som det finns platser. Extra platser på gymnasieskolans transportprogram skulle göra stor skillnad, både för dem som vill utbilda sig till lastbilsförare och för lokalsamhället.

 

  • Mängderna som nämns är "generella" dvs hur mycket de tjänsterna kostar. Speglar inte antalet som finns i länet. Finns mer bakgrund och info här om verktyget Välfärdsskaparna