Åkerier drabbas när Trafikverket nekar förlängda dispenser

Trafikverket har tidigare meddelat att man inte tänker förlänga dispenserna för de 74-tonslastbilar som ingår i försöksprojekten kopplade till implementering av BK4-vägar i Sverige. Nu vädjar Skogsindustrierna till verkets generaldirektör om en förlängning av dispenserna i ytterligare två år.

- Åkerier som deltagit i forskningsprojekten har investerat i 74-tons testfordon för att främja teknisk utveckling och för att studera andra effekter av tyngre fordon. Vi hoppas att Trafikverket vill vara med och bidra till att företag i Sverige kan gå före och testa ny teknik för en hållbar utveckling med effektivare transporter och minskade utsläpp, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Det finns idag ett 30-tal 74 tons fordon som ingår i försöksverksamhet och trafikerar vissa utpekade vägsträckor med dispens från Trafikverket. De flesta dispenser löper ut den 30 juni 2019 och Trafikverket avser inte att förlänga dem trots att flera forskningsprojekt fortfarande pågår och är beroende av testfordonen.

- Jag ser en stor risk i att enskilda företag inte kommer vilja delta i testprojekt framöver om inte myndigheter bemöter dem med en större förståelse för deras investering i detta. Det är orimligt att de ska straffas ekonomiskt för att de deltar. Det dessa åkerier önskar är att få köra fordonen livslängden ut, säger Karolina Boholm.