Carina Håkansson ordförande i FAO-organ

Foto: Björn Leijon

Skogsindustriernas vd Carina Håkansson har valts till ordförande för ACSFI, som är ett rådgivande organ för FAO:s arbete med hållbart skogsbruk.

Vilka frågor är aktuella i ACFSI?

- Världen behöver mer skog för att stötta en hållbar utveckling i enlighet med FN:s hållbarhetsmål och för att motverka klimatförändringen. FAO har ett starkt engagemang och många aktiviteter för att driva och stötta den utvecklingen.

Vad hoppas du kunna åstadkomma i rollen som ordförande?

- Det viktigaste är att utveckla och stärka samarbetet mellan FAO:s skogssektion och de länder som är medlemmar i ACSFI.

Varför deltar du i detta internationella arbete?

- Skogsnäringen är global, klimatfrågan likaså, så att vara med och sprida och utveckla skogens roll som möjliggörare för hållbar utveckling är viktigt.