Anna Holmberg chefar för Skogsindustriernas nya Brysselkontor

EU och Bryssel som politiskt centrum är viktigt för svensk skogsindustri. Nu öppnar Skogsindustrierna eget kontor i Bryssel under ledning av Anna Holmberg.

Omvärldsbevakning, nätverkande och opinionsbildning står i fokus för Anna Holmberg i sin nya roll som chef för Skogsindustriernas nyinrättade Brysselkontor.

– Det ska bli mycket spännande att få ansvara för Skogsindustriernas Brysselkontor i en tid när klimatfrågorna får allt större betydelse. Jag kommer arbeta för att både skogsbruket och produkter från skogen ges goda förutsättningar att bidra i omställningen från fossilt till förnybart, säger Anna Holmberg.

– Vi är mycket glada över att få Anna Holmberg på plats i Bryssel. Hennes erfarenheter av EU-arbete är mycket värdefulla när vi nu satsar på att öka närvaron och på att komma in tidigare i beslutsprocesserna. Skogsnäringen är viktig i tillväxten för den europeiska bioekonomin och bioekonomi är en av byggstenarna i EU:s långtidsstrategi för klimatet, säger Mårten Larsson, vice VD och ansvarig för bioekonomi och internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna.

– Jag ser fram emot att utveckla skogsindustrins position i Bryssel. EU är en viktig marknad för svensk skogsindustri, 70 procent av våra medlemsföretags produkter säljs inom den inre marknaden. Det finns en nyfikenhet på det svenska skogsbruket, den svenska skogsnäringen och hur dessa bidragit till Sveriges ledande position i EU när det gäller att båda åstadkomma låga utsläpp och välstånd, säger Anna Holmberg.

Anna Holmberg har mer än 20 års erfarenhet från skogsindustrin och kommer senast från jobbet som Energidirektör på Skogsindustrierna. Det nya kontoret är lokaliserat i Svenskt Näringslivs lokaler på Rue de Luxembourg 3 i Bryssel.