Forum för bioekonomi 2019

Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

"Vi kan slå världen med häpnad...

... Det går att leva ett gott liv samtidigt som vi lever hållbart och fossilfritt." Näringsminister Ibrahim Baylan inledningstalade om skogsnäringens betydelse för Sverige och klimatet.

Näringsminister Ibrahim Baylan Forum för Bioekonomi 10 april 2019
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

"Med bioekonomin är vi en brobryggare inom EU."

Fredrik Federley (C) och Jytte Guteland (S) samtalade om den senaste perioden i EU-parlamentet och om viktiga frågor framåt. Samsyn om att "Vi måste klara både klimatet och jobben".

Fredrik Federley (C) och Jytte Guteland (S) moderator Pernilla Ström, Forum för Bioekonomi 2019
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

Vilka konsekvenser får Brexit?

Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv och Svante Dahl, Vida, gav näringslivets och skogsindustrins perspektiv på det europeiska parlamentsvalet och Brexit.

Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringsliv och Svante Dahl, Vida
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

Kerstin Ekman prisades

Författaren Kerstin Ekman tog emot årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.

Kerstin Ekman vinnare av årets Greve Carl Bernadottes Skogspris.jpg
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

"En halv grad spelar roll"

Professor Markku Rummukainen redogjorde för IPCC:s rapport till FN:s klimatpanel.

Markku Rummukainen Forum för Bioekonomi 2019
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

"Världen behöver mer skog"

Skogsindustriernas Carina Håkansson lyfte också kompetensförsörjningsfrågan som avgörande för en växande bioekonomi.

Carina Håkansson vd Skogsindustrierna Forum för Bioekonomi 10 april 2019

Hållbar energiförsörjning

Magnus Hall, Vattenfall, Ulf Moberg, Svenska Kraftnät, och Henrik Sjölund, Holmen, diskuterade obalansen i energisystemet.

Magnus Hall, VD Vattenfall, Ulf Moberg, teknisk chef på Svenska Kraftnät, och Henrik Sjölund, VD Holmen
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

"Det är inte biologin som begränsar skogstillväxten utan vad som anses socialt acceptabelt."

Tomas Lundmark, SLU, Martin Holmgren, Stora Enso och Linda Eriksson, Skogsindustrierna, diskuterade tillgång på skogsråvara.

Tomas Lundmark SLU, Martin Holmgren, Stora Enso,Linda Eriksson, Skogsindustrierna
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

"Bra att vi har fått en mer ärlig diskussion om elnät och effektbrist"

Jessica Rosencrantz (M) och Maria Gardfjell (MP) kommenterade det de snappat upp i samtalen om resurserna el och skog.

Jessica Rosencrantz (M) och Maria Gardfjell (MP) Forum för Bioekonomi 10 april 2019
Foto: Skogsindustrierna/Johan Marklund

Framtidsspaningar: det fossila lämnar plats för det förnybara

Avslutande framtidsspaningar av Gunnar Wetterberg, historiker, Armita Golkar, doktor i psykolog, Göran Everdahl, journalist, Lovisa Madås, AGFO samt Fabian Sandegård och Joakim Rydén, Studentmanifestet.

Framtidsspaningar av Fabian Sandegård och Joakim Rydén Armita Golkar Lovisa Madås

EU-politikens betydelse för skogsnäringen och bioekonomins roll i klimatutmaningen var några av ämnena som avhandlades när näringsliv, politiker och akademi möttes på Forum för Bioekonomi den 10 april 2019.

Tack alla som deltog! Här kan du se filmerna från dagen, i väntan på nästa års evenemang.

Pressklipp 

www.woodnet.se "Politikerna eniga vid Bioekonomisk forum"

 

Filmklipp från Forum för Bioekonomi