Så kan skogsnäringen bidra till EU:s Long Term Strategy

Johan Graffner från klädföretaget Dedicated, Daniel Badman från Stora Enso och Josephine Nellerup från Malmö Stad med inspirerande exempel från textil-, livsmedelsförpacknings- respektive samhällsbyggnadsområdet.

EU-kommissionens Long Term Strategy (LTS) och hur skogen kan bidra maximalt till netto noll-utsläpp i EU till 2050 var temat för ett rundabordsamtal den 19 mars i EU-Parlamentet i Bryssel. Samtalet var arrangerat av Skogsindustrierna med Fredrick Federley (C) som värd.

Att ställa om till fossilfri energi är ett återkommande ämne i den politiska debatten i EU, men detta är inte tillräckligt. För en växande bioekonomi och en omställning till ett klimatneutralt samhälle är det lika viktigt att fler sektorer går från fossilt till förnybart. I LTS lyfts bioekonomi som en byggsten för att nå målet om netto noll-utsläpp i EU till 2050, och materialsubstitution är en av nyckelfaktorerna för att denna byggsten ska bära.

Under rundabords-samtalet visade Peter Holmgren hur produktiva skogar och produkter från dessa skogar kan leverera mycket stor klimatnytta. Effekten av att ersätta fossila med förnybara produkter lyfts inte fram tillräckligt i klimatdebatten, men den kan vara minst lika stor som den nytta växande träd har när de binder och lagrar koldioxid i skogen.

Materialsubstitution pågår här och nu och leverar daglig och direkt klimatnytta. Skogsindustrin erbjuder redan idag ett brett utbud av produkter från förnybar råvara, och att växla upp skulle leverera ännu mer klimatnytta. Runt bordet visade Johan Graffner från klädföretaget Dedicated, Daniel Badman från Stora Enso och Josephine Nellerup från Malmö Stad inspirerande exempel från textil-, livsmedelsförpacknings- respektive samhällsbyggnadsområdet.

Beslutsfattarna som lyssnade ville veta hur de kan underlätta tillväxt för de här produkterna, som ju både är tillverkade av förnybar råvara och är återvinningsbara och därmed centrala i en cirkulär biobaserad ekonomi. En övergripande förändring som skogsnäringen gärna ser vore att man i avtal och lagstiftning som rör klimatet inte bara betraktar skogen som en kolsänka, utan också som en grön förnybar råvara. Fredrick Federley avslutade samtalet med att föreslå att EU-kommissionen ska ta fram en strategi för klimatsubstitution, vilket vi ställer oss positiva till.