Riksdagen vill se en nationell bioekonomistrategi

Den 6 mars beslutade riksdagen att uppdra till regeringen att ta fram en nationell bioekonomistrategi. Det välkomnas av Skogsindustrierna.

- En omställning till bioekonomi berör hela samhället och förutsätter en strategi. Många länder i världen har strategier för bioekonomisk tillväxt så det är på tiden att även skogsnationen Sverige får en. Jag hoppas strategin tas fram skyndsamt för klimatet kräver ett skifte till bioekonomi, där produkter baserade på förnybar råvara ersätter produkter av fossila råvaror, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna.

Beslutet tar sin utgångspunkt i motioner från Moderaterna och Centerpartiet. Förslagen fick i riksdagen stöd av Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.

- En strategi för bioekonomi måste fokusera på tre områden; konkurrenskraftiga biobaserade företag, ökad användning av skogsråvara och ökade satsningar i forskning, utveckling och innovation, säger Carina Håkansson.