Viktig dom om fjällnära skogar

Foto: Björn Leijon/Skogsindustrierna Linda Eriksson, skogsdirektör Skogsindustrierna

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag beslutat att staten ska betala sammanlagt drygt 18 miljoner kr till flera markägare som inte har beviljats tillstånd att avverka fjällnära skog.

– Det här borde aldrig ha hamnat i domstol, eftersom rätten till ersättning är skyddad i grundlagen. Dagens dom tydliggör att denna rätt är stark och att myndigheterna inte kan krypa undan genom att hävda att det inte skulle vara pågående markanvändning, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

– Om samhället vill skydda skog av naturvårdsskäl så måste markägaren ersättas. Men för omställningen från fossilt till förnybart är det framför allt viktigt att tillräckligt mycket skog får brukas och användas i vårt land, säger Linda Eriksson.