Forskningsagendans dag 2019: Så skapar forskningen konkurrenskraft

Foto: Johan Olsson

Anna Bergquist, Vice President Insulation, Ahlstrom-Munksjö

Anna Bergquist, Vice President Insulation, Ahlstrom-Munksjö
Foto: Johan Olsson

Darja Isaksson, GD, Vinnova

Darja Isaksson, GD, Vinnova
Foto: Johan Olsson

Göran Sandberg, professor, Knut- och Alice Wallenbergs Stiftelse

Göran Sandberg, professor, Knut- och Alice Wallenbergs Stiftelse
Foto: Johan Olsson

Ingrid Petersson, GD, Formas

Ingrid Petersson, GD, Formas
Foto: Johan Olsson

Mikael Hannus, Vice President Group Innovation and R&D, Stora Enso

Mikael Hannus, Vice President Group Innovation and R&D, Stora Enso
Foto: Johan Olsson

Robert Andrén, GD, Energimyndigheten

Robert Andrén, GD, Energimyndigheten
Foto: Johan Olsson

Torgny Näsholm, professor, SLU

Torgny Näsholm, professor, SLU och årets Marcus Wallenbergpristagare
Foto: Jonas Olsson

Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna Carina Håkansson, VD, Skogsindustrierna

Carina Håkansson, VD, och Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör, Skogsindustrierna

Den 9 januari 2019 arrangerade Skogsindustrierna för tredje gången den uppskattade forskningsdagen på ett fullsatt Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA i Stockholm.

Årets fokus låg på utveckling av befintliga processer och produkter, stärkt konkurrenskraft samt forskningsfinansiering.

Dagen inleddes med spännande utblickar och nyheter där industrin redovisade sina prioriterade forskningssatsningar och strategier. Bland föredragshållarna var tre koncernchefer representerade. Henrik Sjölund från Holmen, Hannele Arvonen, Setra Group och Lars Idermark från Södra. I nästa session presenterades flera nya stora forskningssatsningar.

På plats var flera privata forskningsfinansiärer, bland annat Göran Sandberg från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Bland föredragshållarna fanns även tre generaldirektörer. De berättade om sina satsningar kring offentlig forskningsfinansiering, skog och bioekonomi. Darja Isaksson, Vinnova, Robert Andrén, Energimyndigheten och Ingrid Petersson från Formas.

Dagen tog sin utgångspunkt i skogsnäringens forskningsagenda som är en sammanställning av skogsnäringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Skogsnäringen och forskarsamhället är överens om att skoglig- och skogsindustriell forskning ska bidra till att:

  • Öka tillväxten i hållbart brukad skog
  • Stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer
  • Utveckla nya biobaserade produkter
  • Öka det industriella träbyggandet

Ta del av hela forskningsagendan här.