LULUCF-frågan landade rätt

Miljö- och Jordbruksutskottet har fastställt hur referensnivån för skogsavverkning ska rapporteras till EU, till den så kallade LULUCF-förordningen. Det blir ingen begränsning av avverkningsnivåerna utifrån historiska avverkningsnivåer.

Svensk praxis är sedan decennier är att utgå från hela den brukade skogens potential. Denna praxis fortsätter att gälla. Därmed följer man den svenska linjen i EU-förhandlingen.

- Det var ett helt nödvändigt och viktigt beslut att inte begränsa avverkningsnivåerna. Men den osäkerhet som har kännetecknat den här processen är skadlig och från och med nu behöver vi få tydliga besked från politiken att de menar allvar med målen om fossilfrihet och en växande bioekonomi. För att skogsnäringen ska fortsätta sin offensiva satsning måste vi känna trygghet i att vi har politiken med oss, säger Mårten Larsson, vice vd på Skogsindustrierna.