Angreppen av barkborrar förväntas fortsätta

Under 2018 har massökning av granbarkborre uppmärksammats i södra Sverige, som en följd av den varma sommaren.

En inventering i slutet av november visade att minst 2,5 miljoner kubikmeter skog drabbats, att jämföra med de 2,1 miljoner kubikmeter skog som brandskadades i Sverige i somras. 

– Tillväxten av granbarkborrar är ett problem i stora delar av Europa och kräver krafttag och samverkan internationellt och nationellt. Får vi ytterligare en torr och varm sommar kommer det innebära skador för många miljarder, säger Linda Eriksson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna.

I Sverige har en krisgrupp bildats i samverkan med representanter från skogsbruket, länsstyrelserna och Skogsstyrelsen. Daniel Fellenius, chef för marknadskommunikation på Sydved, ingår i gruppen:
– I bästa fall har vi ungefär lika stora problem nästa år. Därför måste vi börja agera nu. Tidigare erfarenhet från liknande skogliga kriser visar att samarbete mellan myndigheter och de skogliga organisationerna varit avgörande.

Läs mer hos Skogsstyrelsen