Vill du jobba för en växande bioekonomi inom EU?

I syfte att öka närvaron i EU tillsätter Skogsindustrierna en tjänst i Bryssel och vi söker nu en person till denna befattning. Vår vision är att skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi. En stor del av förutsättningarna för en växande bioekonomi sätts genom EU:s regelverk.

Uppdrag

Du ska arbeta med omvärldsbevakning, relationsbyggande och opinionsbildning på såväl strategisk som operativ nivå samt vara en länk till och stötta det näringspolitiska arbete och de kommunikationsarbete som drivs av Skogsindustrierna i Sverige.

Vi söker en person som på plats i Bryssel förstärker bilden av Skogsindustrierna som en nytänkande, drivande, trovärdig företrädare för den svenska skogsnäringen.

Det sociala nätverkandet är en viktig del av påverkansarbete i Bryssel vilket innebär

  • föra diskussioner utifrån en syn på skogen och skogsnäringen som inkluderar klimat och miljö i ett brett perspektiv

  • ha ett genuint intresse för hållbarhetsfrågor

  • företräda Skogsindustrierna genom att medverka på konferenser och seminarier

  • vara kontinuerligt delaktig i diskussioner som rör skogen och dess värdekedjor i dessa sammanhang och på sociala media.

Kvalifikationer

Som chef för Skogsindustriernas Brysselkontor krävs vana vid att driva projekt och genomföra handlingsplaner, både gällande planering och konkret utförande. Du ska äga kunskap och erfarenhet av strategiskt kommunikationsarbete med en känsla och förståelse för det politiska hantverk och processer.

Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är en förutsättning och ytterligare språk, främst franska, en tillgång.

Kunnande om och förståelse för skogsbruk och skogens värdekedjor är viktigt men inte ett utbildningskrav.

Erfarenhet av både kommunikationsarbete och näringspolitiskt arbete krävs.

Erfarenheter av EU-arbete är en fördel.

Kontoret är centralt beläget i Bryssel. Anställningen kan antingen ske i Sverige eller i Bryssel beroende på den sökandes förutsättningar.

Frågor kring tjänsten besvaras av: Mårten Larsson, vice vd och ansvarig för bioekonomi och internationella skogsfrågor på Skogsindustrierna, 08-762 79 72, marten.larsson@skogsindustrierna.se

Ansökan skickas till: marten.larsson@skogsindustrierna.se senast den 23 november 2018. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR-lagstiftning. 

Skogsindustrierna företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin. Med siktet inställt på att driva tillväxt i världens bioekonomi är vår uppgift att stärka företagens konkurrenskraft och verka för en ökad användning av skogsbaserade produkter. I verksamheten ingår Svenskt Trä och sekretariatet för BioInnovation.