Insikter om bioekonomi viktigt i utredningen om strategi för negativa utsläpp

Foto: Helen Grynfarb Helena Sjögren Miljödirektör Skogsindustrierna

Idag den 26 november deltar Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna, som expert i det första mötet i den statliga utredningen som ska föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045.

1. Det låter som ett brett område, finns det någon avgränsning i uppdraget?

Strategin ska handla om ökad kolsänka, avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) samt utsläppsminskningar i andra länder. Det är ett brett område som kan beröra skogsindustrin på flera sätt.

2. Vad skulle du säga är skogens och skogsindustrins bidrag i jakten på negativa utsläpp?

Det största bidraget vi kan göra är att producera förnybara produkter som lagrar kol under sin livstid. Med ett aktivt skogsbruk håller vi ett högt upptag av koldioxid i skogen samtidigt som de förnybara materialen bli naturliga kollager i samhället. Jag vill att utredningen ska se vikten av att aktivt utveckla bioekonomin och den kolsänka som det skulle innebära och därmed ha ett långsiktigt hållbarhetstänk.

3. Vad kommer du att bidra med i utredningen?

Jag kommer att bidra med mitt bioekonomiperspektiv samt erfarenhet och ingenjörskunskap om infångning och lagring av koldioxid. Jag kommer även reflektera över hur eventuella förslag går ihop med andra regleringar och mål, till exempel inom energieffektivisering.