EU-beslutsfattare lär om skogsbruk och bioekonomi

Karl-Henrik Sundström Stora Enso, Lena Ek, Södra, Anna Wiberg, Bioinnovation

Karl-Henrik Sundström Stora Enso, Lena Ek, Södra och Anna Wiberg, Bioinnovation föreläser vid utbildningen "Forest Academy for Decision Makers".

Nu ska EU öka sina kunskaper om skogens viktiga roll i utvecklingen av en hållbar cirkulär bioekonomi. Idag inleds en två dagar lång utbildning om nordiskt skogsbruk och skogsnäring för politiker och beslutsfattare i EU.

"Forest Academy for Decision Makers" arrangeras i Finland 21-23 november av svenska näringslivsdepartementet och finska jord- och skogsbruksministeriet. Utbildningen ska ge en inblick i hur skogen och skogsbaserade produkter bidrar till att möta klimatutmaningarna. Deltagarna kommer få följa hela värdekedjan från hållbart skogsbruk till dagens produktion av biobaserade produkter och vidare till de senaste innovationerna från aktuell forskning och utveckling.

Stora Ensos Karl-Henrik Sundström, en av lärarna i utbildningen, kommenterar elevernas kunskapsnivå:

– Bioekonomin kan bidra med lösningar till många av de utmaningar Europa står inför. Men det är inte ännu tillräckligt känt i Bryssel hur stora dessa möjligheter är. Därför är det väldigt positivt att beslutsfattare från EU kommer till Norden. Vi behöver till exempel påminna om att fiberbaserade förpackningar redan idag kan bidra till att lösa plastutmaningen. Vi behöver också berätta mer om alla de innovationer som är på gång från hållbart brukad skog.

Lena Ek, ordförande i Södra, kommer poängtera att den snabbaste vägen till en växande bioekonomi går genom ett ökat byggande i trä. Hennes lektion kommer ha inslag av matematik:
– När vi bygger en villa för fyra personer använder vi 40 kubikmeter virke. Träden vi avverkar för detta räcker även till att värma upp huset under två års tid och till att förse det med elektricitet under tre års tid. Träden räcker dessutom till allt papper familjen konsumerar under 10 år och till textil till en persons klädbehov under 25 år. Sist men inte minst räcker det till 1.7 MWh biodrivmedel.

Anna Wiberg, chef för innovationsprogrammet BioInnovation, kommer berätta om pågående forskning och innovation:

– Jag kommer ta min utgångspunkt i det moderna bioraffinaderiet och visa på hur vi under processen får fram en mängd olika materialströmmar ur den förnybara råvaran. Det brukar ge många aha-upplevelser att demonstrera alla de materialegenskaper vi kan få fram, att visa på att biobaserade material kan vara allt från hårt som stål till mjukt som bomull.