Pop up-restaurang på turné i Sveriges storstäder

Foto: Smilla Frykholm

KSLAs utmaning 2018

Jury, deltagare och medarbetare från KSLA.

KSLA case-utmaning 2018- Jury deltagare och KSLAs medarbetare
Foto: Smilla Frykholm

Utmaningens vinnare

Gruppen bakom den vinnande idén med pop up-restaurangen: Isabella Hallberg Sramek, Tomas Axelsson och Joakim Svahn.

KSLA case-utmaning 2018-vinnare Isabella Hallberg Sramek, Tomas Axelsson och Joakim Svahn
Foto: Smilla Frykholm

Inspirationsföreläsare

Inspirationsföreläsare var Cecilia Bomna, Svenska Skogen. Peter Holmgren, skogsbruksexpert och Twitter influencer, och Jon Haag, RISE.

Inspirationsläsare under KSLAs case-utmaning 2018: Cecilia Bomna, Peter Holmgren och Jon Haag
Foto: Smilla Frykholm

Pågående grupparbete

KSLA case-utmaning 2018 arbetsgrupper
Foto: Smilla Frykholm

Pågående grupparbete

Grupparbete under KSLA case-utmaning 2018
Foto: Smilla Frykholm

Pågående grupparbete

Om inte människan kommer till skogen, då får skogen komma till stan. Så resonerade gruppen som vann juryns gunst i KSLAs caseutmaning 26-28 oktober. Deras kommunikationskoncept är en pop up-restaurang med skogstema som turnerar i Sveriges storstäder.

Förutom inredning i trä, textiler av skogsråvara och meny inspirerade av skogens djur och växter, så ska också känslan i restaurangen ge samma fridsamma ro som skogen. Och storstadsmänniskan får av bara farten lära sig mer om skogens värde, och att det inte finns en konflikt i att både bruka och bevara skogen.

Vägen till skogen i storstan

Juryns favoritbidrag utarbetades av Tomas Axelsson, Isabella Hallberg Sramek, Joakim Svahn och Angelica Jörnling. Hur visar vi upp skogens potential för den urbana tidsstressade människan i grab-and-go-miljö? Restaurangen fick arbetsnamnet "Från brus till sus" för att visa på denna förflyttning från just stadens brus till skogens sus. När man öppnar dörren in till restaurangen, stiger man rakt ut i skogen och får en stunds vila från stadens larm.

Hur man kan minska polariseringen mellan bevarande och brukande av skog, var en viktig del i Caseutmaningen, liksom att skogens värde och olika nyttor ska användas i ett helhetskonceptet. 85% av befolkningen bor i dag i städer och tätorter, och många har tappat den nära kopplingen till skogen. Hur blir skogen relevant – hur förstår vår urbana kultur dess värden för en hållbar framtid?

Skapa nätverk inom skogsnäringen

KSLAs syfte med arrangemanget är att koppla ihop unga människor som är början av sin yrkeskarriär så att de kan nätverka med väletablerade inom skogsnäringen.

Inspirationsföreläsare var i år Peter Holmgren, internationell expert på skogsbruk och tillika stor influencer på Twitter som inte räds att gå i svaromål med bl a FAO om skogens nyttor.

Jon Haag från forskningsinstitutet RISE berättade om megatrenderna som förändrar affärsmodellerna i grunden, nu när hållbarhet är en "business driver". (Ladda ner presentationerna från sidan).

Slutligen fick deltagarna ta del av ett väl fungerande kommunikationskoncept i form av Svenska Skogen. Cecilia Boman berättade hur svenskarnas kunskap och attityd till skogen format den folkbildningskampanj som skogsnäringen gemensamt driver.

- Skogen är viktigt, låt oss prata om den. Så har deltagarna motiverat varför de vill vara med i caseutmaningen, berättar Jonatan Fogel, projektledare och agronomstuderande på SLU.
14 deltagare från bl a Västerbotten, Värmland, Uppland och Sörmland samlades under helgen för att ta sig an utmaningen "How tall is a pine?". Hälften studerar och resten har nyligen inlett sin karriär i de gröna näringarna.

Mål: Öka förståelsen för skogens nyttor

Deltagarna fick 30 timmar på sig att arbeta fram ett kommunikationskoncept som ökar förståelsen för skogens nyttor - gärna med en tydlig koppling till FNs Globala mål för hållbar utveckling. I år handlar utmaningen för första gången om skog, tidigare år har fokus varit livsmedel. Då gav idéerna upphov till möjliga patentansökningar och KSLA fick kärt problem i att inte kunnat berätta så mycket om förslaget som juryn gillat bäst.

Förutom juryns favoritbidrag presenterade de andra tre grupperna kommunikationskoncept kring flaskan av träråvara som ersätter plastflaskan och minskar plasten i haven, ett hälsosportkoncept kopplat till den svenska klassikern och ett inredningskoncept som också flyttade in skogen i Ikeavaruhuset – en global organisation som arbetar med ett starkt hållbarhetsfokus.

 Fotograf: Smilla Frykholm