Parlamentets klar med sin position i direktivet om Single-Use-Plastic

Igår röstade EU-parlamentet ja till direktivet om att minska negativa miljöeffekter av engångsprodukter av plast. Produkter i papper som har en vätskebarriär i plast omfattas av direktivet. Ett ändringsförslag som skulle ha gett skogsindustrin mer tid på sig att ta fram alternativ till plast som vätskebarriär röstades ned.

Vad händer nu?

EU-parlamentets position i frågan är nu klar. Medlemsstaterna ska nu formulera en gemensam ståndpunkt i ministerrådet. Det kommer sannolikt ske i mitten av nästa vecka. Därefter tar förhandling vid mellan rådet och parlamentet tillsammans med kommissionen. Ambitionen är att ha ett beslutat direktiv på plast innan årsskiftet.

Så här berörs pappersprodukter i kommissionens förslag

  • Engångsdryckesbehållare måste ha kapsyler och lock som sitter kvar vid förpackningen.

  • Konsumtionen av livsmedelsbehållare för hämtmat och dryckesbägare av plast, inklusive pappersmuggar med en vätskebarriär av plast, ska minska.

  • Producenterna ska bidra till att täcka kostnaderna för avfallshantering och sanering samt informationskampanjer om produkternas miljöpåverkan.

  • För vissa produkter ska det krävas en tydlig och standardiserad märkning som bl.a. visar hur avfall ska bortskaffas och hur stor förekomst av plast som produkten innehåller.

  • Producenterna ska täcka kostnader för information till konsumenterna om negativa effekter av nedskräpning från plast för engångsbruk samt om tillgängliga återanvändningssystem och avfallshanteringsmetoder.