Nu är ledamöterna i utskotten utsedda

Processen med att utse en regering drar ut på tiden. Men även om regeringsbildningen dröjer så har riksdagens utskott nu valt sina ledamöter.

Ordförandeskapet i några av utskotten kan komma att väljas om efter att det står klart vilka partier som kommer att bilda regering. Finansutskottet och utrikesutskottet leds traditionellt av regeringspartier, medan konstitutionsutskottet och försvarsutskottet brukar ledas av oppositionen. Även ordförandeskapet i EU-nämnden, som normalt tilldelas regeringsbildaren, kan komma att väljas om senare.

Ändringar att vänta med ny regering

- Oavsett vilken regering som kommer att bildas kommer ett antal riksdagsledamöter att bli ministrar i en ny regering vilket innebär att ledamöterna i utskotten kan komma att ändras säger Sven Jonsson, rådgivare på Skogindustriernas näringspolitiska avdelning.

De flesta av ministrarna i nuvarande övergångsregering är även invalda i riksdagen och kan alltså bli riksdagsledamöter beroende på hur en ny regering kommer att se ut.

Ny ledamöter i utskotten  

Nedan framgår de ordinarie ledamöterna i några av de utskott som beslutar om frågor av betydelse för skogsindustrin. Av riksdagens 349 ledamöter har 108 av dem inte suttit i riksdagen tidigare. Nytillkomna ordinarie ledamöter är markerade med *. För mer information om alla 17 utskott och EU-nämnden se riksdagen webbplats

Näringsutskottet

 • Lars Hjälmered (M), ordförande
 • Jennie Nilsson (S), vice ordförande
 • Mattias Jonsson (S)
 • Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
 • Mattias Bäckström Johansson (SD)
 • Monica Haider (S)
 • Helena Lindahl (C)
 • Birger Lahti (V)
 • Lotta Olsson (M)
 • Tobias Andersson (SD)*
 • Mathias Tegnér (S)
 • Camilla Brodin (KD)*
 • Åsa Eriksson (S)
 • Arman Teimouri (L)*
 • Eric Palmqvist (SD)*
 • Lorentz Tovatt (MP)
 • Annika Qarlsson (C)

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Kristina Yngwe (C), ordförande
 • Maria Gardfjell (MP), vice ordförande*
 • Hanna Westerén (S)
 • Maria Malmer Stenergard (M)
 • Isak From (S)
 • Åsa Coenraads (M)
 • Runar Filper (SD)
 • Magnus Manhammar (S)
 • Kristina Yngwe (C)
 • Elin Segerlind (V)*
 • Betty Malmberg (M)
 • Martin Kinnunen (SD)
 • Malin Larsson (S)*
 • Magnus Oscarsson (KD)
 • Marlene Burwick (S)*
 • Tina Acketoft (L)
 • Mats Nordberg (SD)*
 • Maria Gardfjell (MP)*
 • Ulrika Heie (C)

Trafikutskottet

 • Jens Holm (V), ordförande
 • Anders Åkesson (C), vice ordförande
 • Anna-Caren Sätherberg (S)
 • Jessica Rosencrantz (M)
 • Jasenko Omanovic (S)
 • Edward Riedl (M)
 • Jimmy Ståhl (SD)
 • Teres Lindberg (S)
 • Anders Åkesson (C)
 • Jens Holm (V)
 • Sten Bergheden (M)
 • Thomas Morell (SD)*
 • Johan Büser (S)
 • Magnus Jacobsson (KD)*
 • Elin Gustafsson (S)*
 • Helena Gellerman (L)*
 • Patrik Jönsson (SD)*
 • Emma Berginger (MP)*
 • Anders Hansson (M)

Skatteutskottet

 • Jörgen Hellman (S), ordförande
 • Per Åsling (C), vice ordförande
 • Cecilia Widegren (M)
 • Hillevi Larsson (S)
 • Helena Bouveng (M)
 • Bo Broman (SD)*
 • Peter Persson (S)
 • Tony Haddou (V)*
 • Boriana Åberg (M)
 • David Lång (SD)
 • Patrik Lundqvist (S)
 • Hampus Hagman (KD)*
 • Anna Vikström (S)
 • Joar Forssell (L)*
 • Eric Westroth (SD)*
 • Rebecka Le Moine (MP)*
 • Kjell Jansson (M)*