Internet of trees - Virkesforum 2018

Lars Idermark, Södra

Framtiden är gjord av trä! Skogsindustriernas ordförande spår en ljus framtid för bioekonomin, bland annat genom potential för träbyggande, ökad fiberproduktion, ökad förädlingsgrad, rest- och biprodukter och inte minst digitalisering.

Ulf Klensmeden, Stora Enso

"Min vision är en helt automatiserad mätning. Men digital fjärrmätning är en viktig del på vägen." Transparensen ökar när skogsägaren kan ta del av sina bilder för att förstå mätningen av sitt virke.

Sixten Sunabacka, Tornator

På minskog.fi kan skogsägare ha sina skogsbruksplaner, sätta mål, anmäla åtgärder, göra deklarationer – och hitta leverantörer och köpare. Här finns data om skogen, fastigheter, chattfunktion och enkel koppling till digital virkeshandel.

Claes Ottebäck, LOAB

Röntgen i sågverk använder teknikerna inom medicinen: traditionell slätröntgen och tomografi/skiktröntgen. Därefter görs en simulerad modell av stocken som sen kan användas för digital postning. Därefter kan varje stock sågas optimalt och ge 2-9 procents värdeökning, beroende på sortiment och priser.

Mia Ivarsson Wide, Skogforsk

Skogforsk nya skördardatabas blir med traktdatan en innehållsförteckning på virket till industrin vilket ger en tillförlitlig prognos på kvalitet och sortiment innan avverkning. Skördarna samlar också in information vid avverkning. Det här ger ett bra underlag för att rätt virke går till rätt produkter och bidrar till både ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.

Michel Vincent, Quebec Forest Ind Council

De största förlorarna ur ett ekonomiskt perspektiv är de amerikanska kunderna som får betala mer för det kanadensiska virket till följd av det det ständigt pågående handelskriget och de eviga avtalsstriderna mellan Kanada och USA.

Per Bjurholm, Nordic Paper

En ren energikick var den personliga berättelsen om Nordic Papers resa från kamp om överlevnad till att ha produkter som matchar världens megatrender perfekt. I resan har ingått att gå från att vara ett lokalt värmlandsföretag till att tillhöra en stor kinesisk koncern.

Viveka Beckeman, Sveaskog

Viveka Beckeman, jurist på Sveaskog, konstaterade att myndigheterna tillämpar artskyddsförordningen korrekt. Det är lagstiftningen som måste ändras, då EU:s direktiv är överimplementerat.

Herman Sundqvist, Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsens Herman Sundqvists budskap till församlingen var att det är parterna inom FSC som måste lösa frågan om nyckelbiotoper och att alla bör delta aktivt i samverkansprocesserna.

Patrik Bäckström, Sveaskog

”Att hela näringen går ihop om detta är viktigt för att nå framgång” Det kommande företaget Biometria, som bygger en informationsplattform för hela skogsnäringens värdekedja, kommer att göra kollektiva digitala mätningar.

Temat för årets Virkesforum var Digitalisering och the Internet of trees.

Deltagarna fick också en utblick mot Nordamerika tillsammans med en blandning av aktuella skogliga frågor.