Skogsindustrierna fortsätter resan mot fossilfria transporter

Foto: Skogsindustrierna Karin Boholm, transportdirektör och Karin Tornmalm. Näringspolitisk utredare

Skogsindustrierna medverkar i forsknings- och innovationsprogrammet Triple F - Fossil Free Freight – som har vunnit Trafikverkets upphandling om forskning för fossilfria godstransporter. Programmet kommer pågå i 12 år och finansieras bland annat genom 290 miljoner från Trafikverket.

– Forskningsprogrammet Triple F ligger helt i linje med det arbete Skogsindustrierna och våra medlemsföretag under lång tid har bedrivit för effektiva och utsläppssnåla transporter. Genom att delta i programmet hoppas vi kunna snabba upp arbetet för att nå målet om 70% minskning av koldioxid jämfört med 2010 för inrikes transporter, säger Karin Tormalm, näringspolitisk utredare på Skogsindustrierna.

Utmaningarna för att bli fossilfria

Programmet fokuserar på tre utmaningar: Ett mer transporteffektivt samhälle; överflyttning till energieffektiva och fossilfria fordon och farkoster samt ökad andel förnybara drivmedel.

Medan skogsindustrins industriprocesser redan är i princip helt fossilfria kvarstår utmaningen att åstadkomma detsamma med transporterna. Skogsindustriernas färdplan för fossilfri konkurrenskraft som presenterades i april i år lyfter därför flera viktiga åtgärder som krävs för att uppnå fossilfria godstransporter. Möjligheter för ökad produktion av biodrivmedel från skogliga restprodukter diskuteras också i färdplanen.

Pågående forskningsprojekt för hållbara transporter

Skogsindustrierna deltar i flera forskningsprojekt för mer hållbara transporter. Ett viktigt forskningsområde är HCT-fordon (High Capacity Transport), som handlar om längre och tyngre fordon som kan ta större last än dagens fordon.

– Längre och tyngre fordon är ett av de snabbaste sätten att uppnå minskade utsläpp och högre transporteffektivitet. Ett exempel är 74-tonslastbilar som nu får rulla på en del av Sveriges vägar, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Att elektrifiera även tunga vägtransporter kan vara ett annat kraftfullt sätt att minska utsläpp från lastbilstransporter. Flera företag, bland annat Stora Enso, är inblandade i forskningsprojektet med världens första elväg på befintligt vägnät, en demonstrationssträcka mellan Gävle och Sandviken som öppnade 2016. Även sjötransporter har potential för elektrifiering.

Skogsindustrierna ser fram mot att delta i Triple F för att vidareutveckla och fortsätta det pågående arbetet för fossilfria inrikes transporter. Skogsindustrierna kommer att delta i arbetet på flera sätt, bland annat genom en plats i programmets styrelse.