Regeringens skogsprogram nu konkretiserad med en handlingsplan

Skogsindustrierna välkomnar att regeringens strategi för ett nationellt skogsprogram nu följs upp av en mer konkret handlingsplan där ansvariga är utpekade och pengar tillförda. Det är ytterligare ett steg på vägen mot ett nationellt skogsprogram.

För att upprätthålla engagemanget och medverkan från branschen i skogsprogrammet är det viktigt att ta vara på alla de konstruktiva förslag som kom fram i arbetsgruppernas tidigare arbete och regeringen bör dessutom vara tydlig med att myndigheterna ska genomföra handlingsplanens uppdrag och utredningar i samverkan med skogssektorn.

Mer hållbar tillväxt med bioekonomi

Skogsindustrierna står självklart bakom programmets vision, att skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. Här ser vi att handlingsplanen behöver kompletteras med aktiviteter som styr mot en bioekonomi och framförallt aktiviteter som leder till en ökad tillväxt i skogen om visionen ska kunna realiseras.

Parlamentarisk förankring saknas

Vi saknar dock fortfarande den parlamentariska förankringen av skogsprogrammet eftersom det skapar osäkerhet framåt. Skogsprogrammet måste vara en levande process som fortsätter oavsett höstens valresultat. Så viktig som skogen och skogsindustrin är för Sverige, klimatet och omställningen till en bioekonomi så måste frågorna hanteras långsiktigt av politiken.