Realisera godsstrategin omedelbart

Regeringen har presenterat Sveriges första sammanhållna strategi för godstransporter. ”Äntligen är den här! Den är bra och bör applåderas av alla partier.”, kommenterar Karolina Boholm på Skogsindustrierna.

Transporter fyller en viktig samhällsfunktion och är en förutsättning för handel och ekonomi. Samtidigt orsakar transporter en rad samhällsekonomiska kostnader till följd av utsläpp och buller. Därför är godstransportstrategin som regeringen publicerade 28 juni ett mycket viktigt dokument.

– Äntligen har godstransportstrategin blivit verklighet och äntligen visar regeringen tydligt sambandet mellan transporter och en konkurrenskraftig industri i hela Sverige, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Regeringen lyhörd för givna förslag

Karolina Boholm konstaterar att i princip alla Skogsindustriernas önskemål inom transportområdet har hörsammats av regeringen. I arbetet med godstransportstrategin har Skogsindustrierna samverkat med Industrirådet, som är ett forum för alla organisationer inom industrin inklusive fackförbunden. Flera av Industrirådets förlag på åtgärder är nu med i regeringens fortsatta arbete.

– I strategin lyfts vikten av fortsatt samverkan under dess genomförande, så Industrirådet kommer ha en fortsatt tydlig roll att spela. Det är en konkurrensfördel för svensk industri att samverkan sker mellan arbetsmarknadens parter för att skapa långsiktigt effektiva och hållbara transporter, säger Karolina Boholm.

Partipolitisk samsyn på strategin

Som en del i denna samverkan har regeringen hörsammat Skogsindustriernas önskemål om att inrätta ett Nationellt godstransportråd. Stora delar av strategin är sådant som inte heller skiljer sig partipolitiskt, varför Skogsindustrierna förutsätter att även kommande regeringskonstellationer arbetar vidare i strategins riktning.

– Strategin är tänkt att utgöra en plattform för fortsatt arbete för att utveckla godstransporterna och det hoppas jag gäller oberoende av vilken regering som för tillfället styr Sverige, säger Karolina Boholm.

Det är första gången som en svensk regering presenterar en sammanhållen strategi för gods. Nu är det upp till bevis för regeringen, både denna och kommande, att genomföra alla åtgärder i strategin. Både myndigheter och departement behöver ha högt tempo i implementeringen för att se till att Sverige samtidigt värnar konkurrenskraft och klimatmål.

Se över alla vägsektorns skatter

Sveriges sektorsmål om att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030 är ett viktigt och mycket ambitiöst mål. Ska Sverige klara av att göra den omställningen och samtidigt behålla industrins konkurrenskraft måste flera av åtgärderna i strategin genomföras omgående.

– Däremot slår en vägslitageskatt (kilometerskatt) på konkurrenskraften och har oklar miljöstyrning. Istället föreslår vi att regeringen gör en översyn av alla vägsektorns skatter, avslutar Karolina Boholm.