Kampen om biomassan

Skogsråvaran har blivit ett hett ämne. Den räcker inte till allt och alla. Var gör den störst nytta och vem ska bestämma vad den ska användas till? Det var temat för ett panelsamtal hos Dagens industri onsdagen den 4 juli i Almedalen.

Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna, introducerade panelsamtalet med att konstatera att skogen har en viktig roll att spela i omställningen till en fossilfri värld:
– Sköter vi skogen på rätt sätt kommer den inte ta slut som råvara utan tvärtom öka genom god skötsel och teknikutveckling. Samtidigt har trycket ökat på biomassan. Flera branscher vill använda den för att nå sina ambitioner att bli fossilfria. Vi får inte tro att skogen ska räcka till allt, att den är vår enda resurs för att göra Sverige fossilfritt. Vi behöver även använda biomassan från jorden, havet och andra fossilfria råvaror.

Därefter tog panelsamtalet mellan politiker, samhällsdebattörer och skogsindustrins företrädare vid. En viktig fråga var vem som ska avgöra vad biomassan ska användas till, där det stod mellan marknadskrafterna och samhället. En majoritet av panelisterna pekade på marknadskrafterna. Maria Wetterstrand tyckte dock att många gör det för enkelt för sig när de pekar på att marknaden ska styra.
– Är det många som vill ha biomassan blir priset så högt att inte alla ha råd att köpa den. Då kommer inte alla branscher som har räknat med god tillgång på biomassa att nå sina klimatmål, Sverige kommer inte bli fossilfritt och vi kommer inte kunna rädda klimatet.

Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, var däremot inte rädd för prisökning på biomassa:
– Vi är för statiska i vår berättelse. Teknikutvecklingen kommer lösa en del. Jag är inte rädd för konsumtionen utan jag är mer rädd för bristen på investeringar. Bland annat måste vi investera i bioraffinaderier.

En bransch som tillsammans har investerat över 40 miljarder de senaste fyra åren kände sig möjligen inte så träffade av denna kommentar, men givetvis finns viljan hos flera att investera mer. Här är det viktigt att skogspolitiken får fasta och långsiktiga spelregler, poängterade Lars Idermark, vd för Södra och ordförande för Skogsindustrierna.
– Med långsiktiga spelregler och respekt för ägandet kommer det fortsätta hända otroligt mycket inom skogsnäringen. Då kommer vi ha en teknikutveckling som gör att vi kommer ha ett helt annat landskap om 10 år jämfört med idag.

Vilket är det smartaste sättet att använda skogen? Här var en majoritet av paneldeltagarna inne på att utgångspunkten är att bygga mer hus i trä. Hus som lagrar in kol under hela sin livslängd. Då blir det också råvara över till andra produkter.

Efteråt var Lars Idermark nöjd med samtalet.
– Jag uppfattar att det råder samsyn inom många områden, men några saker ska vi reda ut. Det handlar om transporter, äganderätt, förfoganderätt, artskydd och nyckelbiotoper – frågor som skapar osäkerhet hos skogsägarna. Ska vi klara resan framåt måste vi ha med oss entusiastiska skogsägare med framtidstro.