Fortsatt stor brandrisk efter sommarens torka

Släckningsarbete

Det pågår i dagsläget många bränder i skogarna runtom i landet som en följd av en långvarig och svår torka som ger mycket hög risk för skogsbrand.

Våra tankar går till dem som drabbats, och vår tacksamhet går till alla dem som kämpar för att släcka och begränsa skadan av bränderna. 

För att följa utvecklingen av läget har MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) uppdaterad information.

Riktlinjer för att minimera risk för skogsbrand

Inom skogsnäringen finns gemensamma riktlinjer för att minimera risken för skogsbrand. I det varma och ovanligt torra väder som rått den senaste tiden har trots allt bränder uppstått. För ytterligare frågor om skogsbränderna hänvisar vi till MSB, Räddningstjänsten och Skogsstyrelsen.