Svensken vill använda skogen till klimatsmarta produkter

Foto: LRF/Skogsindustrierna Palle Borgström, LRF och  Linda Eriksson, Skogsindustrierna

En färsk undersökning av Demoskop visar att de allra flesta är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker. Runt 90 procent tycker att det är mycket eller ganska bra att den svenska skogen används för tillverkning av till exempel kläder, förpackningar och batterier.

Intresset för produkter tillverkade av förnybar råvara, som alternativ till produkter av olja och andra ändliga resurser, växer bland företag och konsumenter.

För Sverige är skogen en viktig förnybar råvara, 70 procent av landets yta består av skog. Undersökningen visar att det finns en stor acceptans för skogsbruk och att skogen används. Runt 90 procent tycker att det är bra att den svenska skogen används till klimatsmarta saker.

– Det är väldigt glädjande att se att en så stor del av de tillfrågade tycker att det är bra att skogen används till hållbara, förnybara produkter som de kan använda i sin vardag. Det är den efterfrågan som kan driva tillväxten i världens bioekonomi, minska användningen av fossila råvaror och bidra till att vi når klimatmålen, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

– Allmänheten har ett stort förtroende för hur svenska skogsägare sköter skogen. Det är ett kvitto på att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle behöver vi ta tillvara på potentialen i skogen. En ansvarsfull förvaltning och utveckling av skogsråvaran är nyckeln dit, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Undersökningen, med målgrupp 18 år och äldre, har genomförts som en webbenkät i Demoskops Onlinepanel. Totalt har 1054 besvarat enkäten.

Enkätens frågor och svar

  •  Sverige består till ca 70% av skog. Tycker du att det är bra eller dåligt att man använder den svenska skogen till tillverkning av klimatsmarta saker och material, som till exempel kläder, förpackningar och batterier?

    Svar:  57% mycket bra, 32% ganska bra, 6 % varken eller, 1% ganska dåligt, 1% mycket dåligt, 3% vet ej

  • Om skogsbruket garanterar att det återplanteras två träd för varje träd som avverkas, hur tycker du då det är att man använder den svenska skogen till att tillverka klimatsmarta saker och material?
    Svar: 72% mycket bra, 21% ganska bra, 3% varken eller, 1% ganska dåligt, 0% mycket dåligt, 3% vet ej

Kontaktpersoner

För frågor om undersökningen: Per Hörnsten, Demoskop, per.hornsten@demoskop.se.

För frågor om skog och skogsbruk: Linda Eriksson, Skogsindustrierna, linda.eriksson@skogsindustrierna.se

Vill du veta mer?

Läs mer om hållbart skogsbruk: skogsindustrierna.se/faq-hallbart-skogsbruk