Klart med förnybartdirektivet till 2030

Institutionerna inom EU har till slut kommit överens om det nya regelverket för förnybar energi. Till 2030 ska 32 procent av EU:s totala energianvändning utgöras av förnybar energi.

– Det är bra att EU är i hamn med förnybartdirektivet efter nästan ett och ett halvt år av förhandlingar. Nu vet vi näringslivet vad som gäller politiskt för förnybar el, värme och kyla och drivmedel fram till 2030 och kan ta höjd för det i våra verksamheter, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

Till 2030 ska 32 procent av EU:s totala energianvändning utgöras av förnybar energi. Målsättningen till 2020 är sedan tidigare satt till 20 procent.

Alla detaljer är inte kända

– Vi har ännu inte de slutgiltiga texterna, men enligt utkast från tidigare i veckan ser det nya reglerna om hållbarhetskriterier för bioenergi från skog ut att vara hanterbara. De utgår från nationell lagstiftning vilket vi hela tiden sett som en viktig utgångspunkt. Nu behöver näringen och myndigheter tillsammans se till att vi får till en smidig implementering i Sverige, säger Helena Sjögren som är ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

I överenskommelsen har målen för förnybart i transportsektorn satts till 14 procent till 2030 med delmålet 3,5 procent för så kallade avancerade biodrivmedel.

– Vi väntar oss att taket för grödobaserade drivmedel som får räknas in i målet blev 7 procent. En av de viktiga detaljerna som vi vill se i sluttexterna är att kommissionen får möjlighet att lägga till men inte ta bort godkända råvaror för att producera avancerade biodrivmedel. För att ställa om transportsektorn är det stora investeringar som behöver göras och detta är en viktig del för att trygga dessa investeringar, säger Helena Sjögren.

– Än så länge vet vi endast huvuddragen i vad som avtalades i natt. Vi ser nu fram emot att läsa hela den slutgiltiga politiska överenskommelsen när den blir tillgänglig och då bedöma hur det nya direktivet påverkar den växande bioekonomin. Som alltid gäller det att ha koll på detaljerna för att rätt kunna bedöma helheten, avslutar Anna Holmberg.

Vill du veta mer?

Läs tidigare kommentar på parlamentets överenskommelse "Seger för klimatet, bioekonomin och skogen".