Skogsprogrammet måste bli konkret

När regeringen presenterade strategin för ett nationellt skogsprogram för två veckor sedan utlovades en kompletterande handlingsplan med konkreta åtgärder. Den har ännu inte offentliggjorts. "Strategin är en bra start, men den måste fyllas med mer så snart som möjligt. Vi saknar konkreta mål, åtgärderna i handlingsplanen och den parlamentariska förankringen", säger Linda Eriksson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Att regeringen presenterar något med koppling till ett nationellt skogsprogram innan valet välkomnas av Skogsindustrierna. Strategin innehåller många budskap som ligger i linje med Skogsindustriernas prioriterade ståndpunkter för ett nationellt skogsprogram. Bland annat bekräftar regeringen att man ser skogen och dess industri som en viktig del av lösningen för en hållbar framtid.

– Samtidigt hade vi förväntat oss mer, en högre konkretionsnivå mer likt Finlands motsvarande strategi. Jag är ute efter mätbara mål formulerade i hektar, kubikmetrar, kronor och ören. Det blir otydligt när regeringen kommunicerar att skogen ska leverera mer av allt, både ökad tillväxt och samtidigt nå miljömålen utan att beröra avvägningsproblematiken, säger Linda Eriksson.

Även miljökvalitetsmålen behöver konkretiseras betonar Linda Eriksson.

– De behöver bli tydligare och mer motivationsskapande om de ska fungera i det praktiska skogsbruket.
Regeringen beskriver i strategin en kommande organisation av programmet och den fortsatta dialogen.

– Det är bra att regeringen aviserar en fortsatt process kring skogsprogrammet. Samtidigt är det en stor svaghet att strategin inte är parlamentariskt förankrad. Det skapar osäkerhet framåt. Skogsprogrammet måste vara en levande process som fortsätter oavsett höstens valresultat. Så viktig som skogen och skogsindustrin är för Sverige, klimatet och omställningen till en bioekonomi så måste frågorna hanteras långsiktigt politiskt, säger Linda Eriksson.

Läs mer: Ketchupeffekt i skogspolitiken