Skogsindustrierna tar initiativ till dialog om bioekonomi i EU

Foto: Virginie Nguyen Hoang

Onsdagen den 25 april genomfördes Skogsindustrierna i samarbete med Sveriges permanenta representation i EU ett seminarium med rubriken ”Bioeconomy for Sustainable Living: Making it happen!”. I panelen deltog bland andra Lars Winter, Domsjö fabriker, Waldemar Kütt, som ansvarar för uppdateringen av EU:s bioekonomistrategi och Daniel Söderberg, föreståndare på Treesearch.

Nu tar Skogsindustrierna nästa steg och breddar dialogen i EU om bioekonomis betydelse för en hållbar utveckling. Den rykande färska skriften "The bioeconomist's guide to a sustainable life" kommer att vara utgångspunkten för en rad möten och event som förstärks av en ökad närvaro på Twitter genom kontot @BioeconomyLife.

Onsdagen den 25 april lanserades skriften under seminariet hos Sveriges permanenta representation vid Europiska unionen. Tongivande aktörer inom klimat och bioekonomi i Bryssel diskuterade skoglig bioekonomi med svenska företrädare för industri och forskning. Från EU-kommissionen deltog Jos Delbeke, senior rådgivare och en av de drivande krafterna bakom EU:s klimat- och energipaket för 2030, Norbert Lins, tysk EU-parlamentariker som precis avslutat sitt uppdrag som huvudförhandlare av LULUCF samt Waldemar Kütt som ansvarar för uppdateringen av EU:s strategi för bioekonomi. Från Sveriges sida deltog Lars Winter, vd för Domsjö fabriker och Daniel Söderberg, föreståndare på Treesearch. Panelen och många av de som lyssnade var överens om att det är hög tid att prata om det vi kan göra med den biobaserade råvaran snarare än att prata om vad vi inte ska göra med den.

– Syftet med vårt kommunikationsarbete i EU är att bredda dialogen om hur den skogliga bioekonomin kan bidra till att motverka klimatförändringar. Vi vill öka medvetenheten om att produkter från skogen erbjuder mer hållbara alternativ i många val vi gör i vardagen både på individ- och samhällsnivå, säger Jenny Spets, kommunikationsdirektör på Skogsindustrierna.

Beställ ditt exemplar av "The Bioeconomist's guide to a sustainable life"

Mårten Larsson, Skogsindustrierna, om ”The Bioeconomist’s guide to a sustainable life"

Daniel Badman, StoraEnso

Daniel Söderberg, Treesearch