Inga nya pusselbitar om kilometerskatten

Foto: Lisa Alexandersson Statsekreterare Leif Jakobsson

Statssekreterare Leif Jakobsson från Finansdepartementet gav inga besked om hur hög regeringens vägslitageskatt blir eller exakt vilka vägar den ska omfatta på Transportföretagens seminarium "Vad innebär den nya kilometerskatten?".

– Regeringens fokus i promemorian är att öppna upp möjligheter för ett långsiktigt och framtidsinriktat system där man går från ett tidsbaserat till en avståndsbaserad och elektronisk avläsningsbar beskattning för tung lastbilstrafik, sa Leif Jakobsson.

Leif Jakobsson tryckte hårt på att skatten inte är till för att skjuta till mer pengar till de statliga finanserna utan skatten ska betala slitaget på vägarna och utgöra en klimatstyrning av godstransporter. Skatten ska differentieras på två sätt: geografiskt och utifrån fordonstyp.
– Vad man kör för fordon och var man kör det kommer avgöra skattesatsen som trillar ut, sa Leif Jakobsson.

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, kommenterade statssekreterarens dragning i en efterföljande panel:
– Jag är väldigt misstänksam mot förslaget. Om jag ska vara välvillig skulle jag kunna se det som en idéskrift, ett underlag för en bred parlamentarisk utredning, men underlaget håller inte som en promemoria till riksdagen eftersom det saknar väsentlig information om skattenivåer, vägnät och konsekvenser. Och om detta handlar om att ta fram ett långsiktigt system så borde regeringen invänta pågående EU-process om Eurovinjetten  som förhandlas färdigt i höst. Först då vet regeringen om det blir ett avståndsbaserad istället för ett tidsbaserat system, sa Karolina Boholm.

Miljöpartiets Rasmus Ling, skattepolitisk talesperson, och Moderaternas Jessica Rosencrantz, vice ordförande i riksdagens trafikutskott, fanns på plats för att debattera promemorian. Rasmus Ling underströk Leif Jakobssons budskap:
– Det här ska vara en grund för utformningen av ett system för vägslitagebeskattning. Idag har Sverige ett system baserat på hur lång tid du vistas på svenska vägar och regeringen vill istället ha ett system som baseras på hur mycket man använder vägarna. Skattenivåer är för tidigt att diskutera.

Jessica Rosencrantz efterlyste en diskussion om skatteväxling:
– Vi kan inte bara lägga på nya skatter i ett land med långa avstånd. Ersätter en vägslitageskatt andra skatter som belastar transportnäringen? Det är en avgörande faktor. Vi kan inte införa ytterligare ett system utan att ta bort något annat.

– Ingen tycks uppmärksamma att den automatiska höjningen genom en indexering av dieselskatten bara pågår. Det drabbar transporterna på landsbygden. Ska vi få ett rättvist system mellan stad och land bör ett system omfatta även kommunala vägar, inte bara statliga, eftersom miljöeffekterna är större i städer, sa Karolina Boholm.

Här kan du läsa mer om regeringens förslag till vägslitageskatt