Skogsnäringens färdplan driver omställningen till ett fossilfritt samhälle

Idag presenterar Skogsindustrierna tillsammans med Fossilfritt Sverige skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. Planen beskriver hur skogens förnybara råvara spelar en nyckelroll i omställningsarbetet för hela samhället, inte minst för branscher med betydligt större klimatbelastning i sin produktion.

– Vi är i princip redan fossilfria i vår interna energianvändning och har därmed ett helt annat utgångsläge än många andra tunga industrier. Anledningen till detta goda utgångsläge är en förnybar koldioxidbindande råvara, och nu kan vi presentera konkreta målbilder för ännu mer klimatnytta och konkurrenskraft, säger Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna.

Läs mer i pressmeddelande

Läs sammanfattning av Skogsnäringen färdplan för fossilfri konkurrenskraft