Forum för bioekonomi 2018

Thais Linhares Juvenal från FAO menade att Sverige med sitt världsledande hållbara skogsbruk kan leda omställningen till ett hållbart samhälle – på global nivå.

Det är i regionerna det händer! Det demonstrerade Lars Christensen och Anders Olsson (närmast i bild) från Region Värmland i sin dragning om regionens specialisering på skoglig bioekonomi.

Annie Lööf: ”Vi måste öka uttagen av svensk skog, annars klarar vi inte de klimatutmaningar vi har. Ingen annan näring kan erbjuda ett lika bra alternativ till oljan som skogsnäringen.”

Carina Håkansson presenterade skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Daniel Söderberg: "Treesearch huvudleverans är 250 unga forskare till skogsindustrin. Anställ dem!"

Maria Wetterstrand berättade personligt om sitt eget förhållande till skogen och resan till insikten att skogen är en del av lösningen på klimatutmaningen.

Mikael Damberg: "Skogen har aldrig varit viktigare än idag för svensk ekonomi. Skogsindustrin står för 1/4 av industrins investeringar. Ni förtjänar långsiktiga spelregler.”

H.M. Konungen: ”Internationellt sett är Sverige ett relativt litet land. Men vi är samtidigt en stor skogsnation. Skogsnäringen är central för svensk ekonomi – och har varit det under många generationer. Det vet vi och är stolta över!”

Vilken dag! Under årets upplaga av Forum för Bioekonomi möttes 400 aktörer inom politik, näringsliv och akademi.

Dagen bjöd på många spännande samtal om bioekonomins möjligheter och utmaningar. Perspektivet skiftade från globalt till europeiskt till nationellt till regionalt – det krävs för att driva tillväxt i världens bioekonomi. Tack alla som deltog! Vi ser fram emot nästa års evenemang!

Läs mer om Skogsnäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Läs H.M. Konungens tal i sin helhet

Här kan du se fler bilder från dagen!

Pressklipp:

"Snart börjar kampen om biomassan" Hufvudstadsbladet 21 april 2018
"Slaget om de skogliga väljarna inlett" Skogen 19 april 2018
"Kunskap avgörande för regional utveckling" Woodnet 17 april 2018
"Forskning om skogens kväveupptag prisas" Landskogsbruk 17 april 2018