Regeringens nya förslag om kilometerskatt påverkar konkurrenskraften negativt

Foto: Björn Leijon/Skogsindustrierna Karolina Boholm, Transportdirektör Skogsindustrierna

TT gick fredagen den 9 mars ut med att regeringen kommer att presentera ett nytt förslag till kilometerskatt. Det framgår att förslaget ska remissbehandlas, men ännu har inga intressenter fått se förslaget i sin helhet, eftersom det tagits fram av Finansdepartementet utan dialog.

Även om regeringen nu säger sig vilja differentiera skatten geografiskt och mellan olika typer av vägar är det ändå en skatt som kommer att läggas ovanpå redan befintliga skatter. Sverige har redan en av Europas högsta dieselskatter, som dessutom ökar kraftigt genom tidigare beslut om en årlig ökning.

– Genom att lägga på ytterligare en skatt, utan att samtidigt sänka andra skatter, påverkas svensk skogsnärings konkurrenskraft negativt, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Regeringen anger att syftet med en kilometerskatt är att jämna ut konkurrensen mellan svenska och utländska åkare genom att de får betala samma skatt. En stor skillnad mellan svenska och utländska åkare är att lönekostnaderna är högre för de svenska åkarna. Den skillnaden kommer inte försvinna genom förslaget. Endast om det totala skatteuttaget för svenska åkare sjunker i motsvarande grad åstadkoms en utjämning i konkurrensen.

– Även med en differentierad skatt missgynnas industrier på landsbygden. Istället borde regeringen börja om och genomföra en samlad översyn av all beskattning på vägtrafik. Samtidigt bör regeringen också genomföra samlad översyn av hur skatter och avgifter är koordinerade inom transportområdet och hur de påverkar konkurrenskraften, säger Karolina Boholm.

TT:s pressmeddelande går till exempel att läsa hos Sydsvenskan