Mensskydd är en demokratifråga

Apropå Internationella kvinnodagen

Foto: iStock

88 procent av världens kvinnor har inte tillgång till kommersiella skydd när de har mens. Det är en viktig fråga att uppmärksamma på Internationella kvinnodagen. Hygieniska mensskydd tillsammans med rent vatten och toaletter är viktiga för att kvinnor ska kunna delta jämställt och aktivt i samhället.

Enligt Water Aid saknar fler än en miljard kvinnor världen över toalett när de har mens och 88% av alla menstruerande flickor och kvinnor har inte tillgång till kommersiella skydd. Det ökar risken för infektioner då de ofta använder ohygieniska alternativ. Tillgång på rent vatten är också viktigt för att kvinnor inte ska begränsas eller utsättas för ökade hälsorisker vid menstruation. Mens är i många länder något tabubelagt. Många kvinnor stannar hemma i stället för att delta jämställt och aktivt i samhället, på arbetet och i skolan. Brist på kunskap och hygieniska mensskydd, toaletter, rent vatten och tvål påverkar också kvinnors situation långsiktigt, möjligheten att arbeta och ha en stadig inkomst.

Tips om hjälporganisationer

Vill du bidra till att fler kvinnor får tillgång till mensskydd, toaletter och rent vatten finns det flera hjälporganisationer som gör riktade satsningar, däribland Rädda barnen och Action Aid.

Om Internationella kvinnodagen

Att uppmärksamma kvinnors rättigheter den 8 mars har en lång historia. Redan 1908 marscherade 15.000 kvinnor genom New York för att kräva rösträtt, bättre betalt och kortare arbetsdagar. Och 1910 föreslog Clara Zetkin, ledaren för kvinnodelen av det socialdemokratiska partiet i Tyskland, idén om att alla länder skulle instifta en årlig kvinnodag för att fira och strida för kvinnors rättigheter.

Sedan 1978 finns den 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar. Den skiftade då från att ha varit en socialistisk kampdag till en opolitisk högtidsdag som firas på olika sätt världen över, men med ett fokus på kvinnors rättigheter och ökad jämlikhet. Temat för 2018 är "Time is Now: Rural and urban activists transforming women's lives", för att uppmärksamma och strida för att kvinnors rättigheter - oavsett var i världen du bor.

Källor:
https://www.wateraid.org/se/mens
http://www.un.org/en/events/womensday/
http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/international-womens-day
https://www.telegraph.co.uk/women/life/international-womens-day-did-start-important/ historia