Skogsindustrin kräver rimliga elnätsavgifter

Under många år har skogsindustrin upprörts över elnätföretagens ökande avgifter och ständiga domstolsprocesser för att kunna höja dem ytterligare. Nu hoppas Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna, att en förändring är på gång.

– Det råder elnätsmonopol i Sverige. Skogsindustrin, som är den industri som betalar mest nätavgifter i Sverige, upplever att vi inte har någon som helst påverkan på nätavgifternas storlek. Vi upplever också att elnätsföretagen tillåts ta ut övervinster och det måste det bli ett stopp på, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

I dagarna har SKGS, basindustrins samverkansorganisation i elfrågor, lämnat in sitt svar på regeringens remiss av Energimarknadsinspektions förslag på hur regelverken kring elnätsavgifterna kan skärpas från och med år 2020. Regeringens utgångspunkt för regleringen är att säkerställa att kunderna, den svagare parten, betalar skäliga avgifter.

– Vi tycker att det mesta i Energimarknadsinspektions förslag är mycket bra. Genomförs förslagen kommer elkundernas behov få en större tyngd och avgifterna bör bli mer rimliga. Vi vill ha balans och transparens i systemet. Som kund måste du kunna förstå hur nätavgiften har räknats ut. Det gör du inte idag, säger Anna Holmberg.

Balans mellan kund och leverantör efterfrågades även av energiminister Ibrahim Baylan när han tog emot Energimarknadsinspektionens förslag. Han beklagade att de många domstolsprocesserna medfört att elnätskunderna inte har kunnat vara säkra på avgifternas storlek:

–  Min utgångspunkt är att vi behöver större förutsägbarhet så att man vet både från kund och företag vad som gäller.

Regeringen förväntas lägga fram förslag på nya regler för utformning av elnätsföretagens avgifter före den 30 mars i år.