Grattis Småland till regional skogsstrategi!

Det är på regional nivå det händer – här klubbas strategierna för skoglig och bioekonomisk utveckling. Det senaste exemplet är Smålands skogsstrategi. Tolv regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur de tillsammans kan få skogens värden att växa.

– Strategin visar på stora möjligheter för Småland att växa och utvecklas; att bevara de miljövärden, biodiversitet, och mosaiklandskapet som vi är så stolta över. Samtidigt skapas jobb och tillväxt på ett modernt och innovativt sätt som ger genklang över hela världen. Det finns potential att öka volymerna utan att det småländska mosaiklandskapet påverkas Men skogsägarna måste känna drivkraft att använda sin skog på rätt sätt och detta lyfts fram på ett bra sätt i strategin, säger Södras ordförande Lena Ek.

Under nästan två år har myndigheter, lärosäten, företag och regionala organisationer i Småland tillsammans tagit fram strategin. Det är unikt att så många har samlats kring frågan om Smålands skogar.

– Det här är ett föredömligt arbete. Jag kan konstatera att det är våra regioner som driver på för en hållbar tillväxt inom bioekonomin. Här enas handlingskraftiga företag, myndigheter, organisationer och politiker om hur man ska ta tillvara de fantastiska möjligheter som skogen ger oss, säger Carina Håkansson, vd på Skogsindustrierna.