Steg framåt för förnybartdirektivet

På kvällen den 18 december tog Europarådet, där medlemsstaterna är representerade, sin position om förnybartdirektivet. Positionen innebär att medlemsländerna vill hålla kvar mycket av kontrollen för hur övergången mot förnybar energi ska ske.

Europakommissionen önskar ett mer integrerat energisystem i Europa och vill även att länderna öppnar sina nationella stödsystem för grannländerna. Rådet accepterade detta delvis men har skrivit att länderna ändå ska ha det slutgiltiga avgörandet för om deras system ska öppnas upp eller inte.

– Sverige och Norden ligger före stora delar av Europa när det gäller samarbete över gränserna och ses som ett föredöme. För oss är det viktigt att strävan efter ett mer gemensamt europeiskt system inte hindrar de som ligger långt fram utan tillåter alla att fortsätta att utvecklas, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

När det gäller hållbarhetskriterier för bioenergi håller Europarådet sig till ett riskbaserat förhållningssätt som respekterar nationell lagstiftning. Rådet har gjort några förbättringar i kriterierna jämfört med ursprungsförslaget från kommissionen.

– Bioenergi måste givetvis vara hållbar ur alla aspekter, men blir det för krångligt att bevisa hållbarheten riskerar vi gynna de fossila alternativen som inte drabbas av motsvarande administration. Därför är det bra att det riskbaserade förhållningssättet även finns med i rådets position, säger Helena Sjögren, ansvarig för bioenergi på Skogsindustrierna.

I början av 2018 väntas Europaparlamentet anta sin position om förnybartdirektivet. Trialogförhandlingarna mellan rådet och parlamentet bör sedan komma igång under våren. Den slutgiltiga positionstexten från rådet är ännu inte publicerad.