Fortsatt god konjunktur och ökad optimism inom skogsindustrin

Så går det för skogsindustrin #4 2017

Foto: Björn Leijon

Världsekonomin fortsätter att växa, men i modest takt. Vissa signaler tyder på en ökad allmän optimism, både globalt och nationellt, men gapet mellan uppskruvade konjunkturbarometrar och ”hårda data” består. Det konstaterar Skogsindustrierna i årets fjärde och sista rapport med titeln ”Så går det för skogsindustrin”.

– Förhoppningar om att världsekonomin ska ta fart har ständigt kommit på skam de senaste åren. Det verkar inte som om insikten att världen växlat in på ett långsammare spår sjunkit in i de breda lagren. Trots en tydlig inbromsning fortsätter den svenska ekonomin att växa på i hyfsad takt. Den största risken är att fastighetsmarknaden och byggandet svalnar, säger Mats Kinnwall, chefekonom på Skogsindustrierna.

Tillväxten inom den svenska massaindustrin är fortsatt positiv. Produktionen stiger och leveranserna ökar. Globalt har efterfrågan varit starkare än på många år. Även pappersindustrin har en stabil tillväxt. Tillverkningen av förpackningsmaterial fortsätter uppåt, både i Sverige och i övriga världen, medan efterfrågan av grafiskt papper går tillbaka.

– Generellt råder framtidsoptimism hos branschen. Det ser vi tydligt inom pappersindustrin, där Konjunkturinstitutets förtroendemätning visar historiskt höga nivåer. Det visar även de positiva resultat som rapporterats för både massa och papper. Den växande e-handeln driver också en allt större efterfrågan på förpackningsmaterial, både i Sverige och globalt, säger Katrin Heinsoo, Rådgivare Branschstatistik på Skogsindustrierna.

Det globala marknadsläget för trävaror har förbättrats ytterligare. Kina, som står för en stor del av den ökade efterfrågan, är inne på andra året i rad med mycket stark tillväxt. USA har beslutat om höga tullavgifter på import av trävaror från Kanada, vilket bidragit till rekordhöga trävarupriser i USA. Samtidigt som efterfrågan är god har utbudet begränsats av skogsbränder i Kanada och kolossala mängder regn i Ryssland, vilket försvårat avverkning och transporter.

– Sågverken upplever nu den största efterfrågan på tio år. Kina och USA lider rejäl brist på trävaror samtidigt som stora europamarknader går bra. Det innebär att exportmarknaderna håller på att ta över som draglok. Kinas import av trävaror har skjutit i höjden de senaste åren, potentialen är dessutom svindlande eftersom konsumtionen av barrträ fortfarande är mycket låg. Nu finns både regler på plats och vilja att bygga med trä, vilket öppnar för att ta marknadsandelar från betong och stål, säger Magnus Niklasson, Marknadsanalytiker Träprodukter på Skogsindustrierna.

I rapporten gästspelar miljödirektör Christina Wiklund med en krönika om aktuella förslag på ekonomiska styrmedel som slår fel mot både miljö och industri.

– Jag oroas när jag ser skatteförslag kläs i grön kostym, men miljöeffekten är liten eller obevisad. Det gynnar varken miljö eller tillväxt, säger Christina Wiklund, apropå de förslag om kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt som lagts i betänkandet ”Brännheta Skatter”.