"Skogsföretagare sågar regler för äganderätten"

Det blev i allra högsta grad en livlig partipolitisk debatt när äganderätten av skog diskuterades på Dagens industris scen i Almedalen onsdagen den 5 juli. ”Att avverkningen skulle vara något negativt är en mycket farlig syn”, sa Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson.

Carina Håkansson inledde med att slå fast att: "Rätten att äga skog och bruka den skog man äger, det tror vi är grundstenen för ett aktivt skogsbruk som i sin tur leder till en hållbar skogsindustri, sysselsättning och välfärd i Sverige."

Men skogsägarna är också utsatta för svåra begränsningar, som kultur- eller naturreservat, menade Carin Håkansson.

"Känslan hos många markägare just nu är att de åker runt i en buss där de får sitta längst bak. Man börjar fråga sig, vart tar rätten att bruka min egen skog vägen?"

"I Arbrå har skogsägare vårdat samma granar i tre generationer. De är framme vid att kunna avverkas, 120 år gamla. Då säger staten att de inte får avverka den. Men den är ändå inte så pass intressant att de kan få ersättning i form av naturvårdsavtal. Och så rättsosäker får inte en näringsverksamhet vara", sa Mellanskogs ordförande Karin Perers.

Det är det skogsbruk som Karin Perers pratar om som Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, menade är satt under hård press.

"Vi måste stärka äganderätten och den enskilde skogsägarens möjligheter att bruka sin skog. Det nära, småskaliga skogsbruket där man i generationer brukar samma mark har visat sig vara det mest ekologiska, ekonomiska och socialt hållbara skogsbruket. Det är det vi ska värna", sa Emil Källström.

"Men vi har ett dilemma, vi klarar inte våra miljökvalitetsmål för det området och det måste vi som politiker tar till oss. Sedan måste vi se till att ha tydliga spelregler, man ska inte behöva känna en osäkerhet som markägare", sa partistyrelseledamot Jenny Lundström (MP).

Det var framför allt mellan Emil Källström från Centerpartiet och Jenny Lundström från Miljöpartier som debatten hettade till:

 "Den svenska skogen kan erbjuda nästan allt som oljan kan erbjuda. Vi pratar förpackningar, bränsle och så vidare. Ska vi kunna lösa miljöutmaningen samtidigt som vi skapar jobb och ekonomisk utveckling ska vi vara tydliga. Om man drar slutsatsen att den svenska skogen är något vi ska sluta använda, och lägga en död hand över den, det är en mycket farlig syn i Sverige", sa Emil Källström, något som fick många i publiken att applådera.

"Det finns inget politiskt parti i Sverige som inte tycker att vi ska avverka någon skog. Det är en otroligt viktig resurs i omställningen. Men vi måste hela tiden värna den biologiska basen som är basen för att vi har en produktiv och välmående skog", sa Jenny Lundström.

Citaten är hämtade ur en artikel i Dagens Industri. Hela artikeln finns att läsa här